Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Vizsgák

Javítóvizsga

 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha érvényes év végi bizonyítványában legfeljebb három tantárgyból az osztályzat elégtelen (1).

A javítóvizsga az osztályozó vizsgával azonos módokon, feltételekkel és követelményekkel zajlik. A javítóvizsga vizsgabizottsága az évfolyam végére a minősítést egyetlen érdemjegyben állapítja meg úgy, hogy a tanítási év során korábban szerzett érdemjegyeket nem veszi figyelembe.

A javítóvizsgák letételére az „augusztusi” vizsgaidőszakban van lehetőség.

A javítóvizsgára külön nem kell jelentkezni.

A javítóvizsga időpontja: 2020. augusztus 24-26. között

A javítóvizsgára beosztás készül, melyet augusztus elején tudnak majd itt megtekinteni.

A sikeres javítóvizsga után kérjük azonnal iratkozzanak be a titkárságon a következő tanévbe!Különbözeti vizsga

Jelentkezési űrlap a különbözeti vizsgára

Különbözeti vizsga időpontja:

2020. augusztus 24-27. között (jelentkezési határidő: 2020. augusztus 7.)
vagy
2020. szeptember 21-25. között (jelentkezési határidő: 2020. szeptember 4.)

Különbözeti vizsgához felkészítést segítő anyagokat találnak a moodle felületén

(OSZTÁLYOZÓ-, KÜLÖNBÖZETI-, ÉS JAVÍTÓVIZSGA kurzus)
 
A megnyitás után, alul kattintson a "Belépés vendégként" gombra !
 
 
A különbözeti vizsgán használt segédeszközök - amelyeket a vizsgázónak kell hozni - a következők:
 • matematika: függvénytáblázat, körző, vonalzó, zsebszámológép
 • történelem: évszámokat nem tartalmazó történelmi atlasz
 • kémia: függvénytáblázat (periódusos rendszerrel), zsebszámológép
 
 
 

Különbözeti vizsgát annak kell tennie, aki az intézményegység 10-11-12. évfolyamára azzal a feltétellel nyert felvételt, hogy a korábbi bizonyítványaiból hiányzó tantárgy(ak)ból vizsgát tesz. A különbözeti vizsgára vonatkozó kötelezettséget az intézményegység-vezető állapítja meg a tanuló jelentkezésének elfogadásakor. A hiányzó tantárgyak a tanulóval történt egyeztetés alapján a tanulónak szóló határozaton kerülnek feltüntetésre. A tanuló egyénileg készül fel a vizsgára.

A különbözeti vizsga minden tantárgyból írásbeli és szóbeli (informatikából gyakorlati és szóbeli). A vizsgán az adott tantárgy teljes évfolyamának követelményeit kérjük számon.

 
Eredményes készülést kívánunk! Sok sikert a vizsgákhoz! 

 Osztályozó vizsga

Az osztályozó vizsga (írásbeli/gyakorlati és szóbeli vizsgarészek) az egész évfolyam anyagának ismeretét méri. (Az osztályozó vizsgán szerzett elégtelen érdemjegy az "augusztusi javítóvizsga" időszakban javítható.)

Ha a tanuló részt szeretne venni az osztályozó vizsgákon, kérvényt kell írnia, amelyben jelentkezik az osztályozó vizsgákra. Az osztályozó vizsgák időszakait a tanév rendje határozza meg.

A következő osztályozó vizsga ideje:

2020. szeptember 21-25. (jelentkezési határidő: 2020. szeptember 4.)

(Amennyiben szeretne a 2020. október-novemberi érettségi időszakban érettségi vizsgát tenni, de még nincs meg az évvégi érdemjegye mindenképp jelentkezzen!)

 Tudnivalók

 A vizsgákkal kapcsolatos általános tudnivalók olvashatók az alábbi PDF-ben.

 Különbözeti vizsgához felkészítést segítő anyagokat találnak a moodle felületén

(OSZTÁLYOZÓ-, KÜLÖNBÖZETI-, ÉS JAVÍTÓVIZSGA kurzus)
 
A különbözeti vizsgán használt segédeszközök - amelyeket a vizsgázónak kell hozni - a következők:
 • matematika: függvénytáblázat, körző, vonalzó, zsebszámológép
 • történelem: évszámokat nem tartalmazó történelmi atlasz
 • kémia: függvénytáblázat (periódusos rendszerrel), zsebszámológép

 Beszámolók

Az esti munkarendben tanulók félévi és évvégi osztályzataikat a beszámolókon szerzik meg.

A 9-11. évfolyamon tanévenként négy beszámolót, a 12. évfolyamon három beszámolót kell teljesíteni az évvégi osztályzatokhoz.

A beszámolók típusa, formája (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) megtalálható az egyes munkarendek (esti) leírásában.

 

A 2020/2021-es tanévben a beszámolókat az alábbiak szerint szervezzük:

 • a beszámolókat a tanítási órákon írják,
 • beszámolót nem szervezünk a nulladik és a hetedik órára,
 • legtöbbször az eredeti órát tartó tanár felügyel a beszámoló alatt,
 • egy nap legfeljebb négy beszámolót tartunk,
 • a beszámolón kívüli tanórákon, rendes órát tartunk (az eredeti órarend szerint).

 

 

 Adatkezelési tájékoztató