Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Vizsgák

Különbözeti vizsga

 

Különbözeti vizsgát annak kell tennie, aki az intézményegység 10-11-12. évfolyamára azzal a feltétellel nyert felvételt, hogy a korábbi bizonyítványaiból hiányzó tantárgy(ak)ból vizsgát tesz. A különbözeti vizsgára vonatkozó kötelezettséget az intézményegység-vezető állapítja meg a tanuló jelentkezésének elfogadásakor. A hiányzó tantárgyak a tanulóval történt egyeztetés alapján a jelentkezési lapon kerülnek feltüntetésre. A tanuló egyénileg készül fel a vizsgára.

 

A különbözeti vizsga minden tantárgyból írásbeli és szóbeli (informatikából gyakorlati és szóbeli), kivétel a fizika, kémia és földrajz tantárgyak, amelyekből a vizsga csak írásbeli. A vizsgán az adott tantárgy teljes évfolyamának követelményeit kérjük számon.

Abban az esetben, ha idegen nyelvből különbözeti vizsgára van kötelezve a tanuló, tanulmányai elkezdésének feltétele, hogy a vizsgát legkésőbb a szeptemberi vizsgaidőszakban teljesítse minimum elégséges (2) szinten.

 

Ha (idegen nyelv kivételével) bármely tantárgyból osztályzatai hiányoznak, az érettségi vizsga megkezdésének feltétele a különbözeti vizsga letétele, abból a tantárgyból, amelyikből érettségi vizsgára jelentkezett minimum elégséges (2) szinten.

 

A különbözeti vizsgákat a „szeptemberi” és a „decemberi” rendes különbözeti vizsgaidőszakban, illetve az „áprilisi” különleges különbözeti vizsgaidőszakban lehet tenni.

 

 

 Osztályozó vizsga

 

 

Az osztályozó vizsga (írásbeli/gyakorlati és szóbeli vizsgarészek) az egész évfolyam anyagának ismeretét méri. (Az osztályozó vizsgán szerzett elégtelen érdemjegy az "augusztusi javítóvizsga" időszakban javítható.)

Ha a tanuló részt szeretne venni az osztályozó vizsgákon, kérvényt kell írnia, amelyben jelentkezik az osztályozó vizsgákra. Az osztályozó vizsgák időszakait a tanév rendje határozza meg.

Az osztályozó vizsgák következő időszakra vonatkozó beosztását alább olvashatja.

A vizsgaidőszak elmúlt...Előrehozott osztályozó vizsga

 

Az iskolarendszerű felnőttoktatás egyik kiemelt célja, hogy alternatív tanulási útvonalakat biztosítson azok számára, akik önálló tanulással tanulmányi idejük rövidítésére vagy a megterhelés egyéni elosztására törekszenek ezért intézményegységünk a tanév rendjében meghatározott időszakokban előrehozott osztályozó vizsgákat szervez. Az előrehozott osztályozó vizsga (írásbeli/gyakorlati és szóbeli vizsgarészek) letételére első időszakban a januári előrehozott osztályozó vizsgaidőszakban van lehetőség. Az előrehozott osztályozó vizsgákat minden esetben a tanév rendjében meghatározott időpontig írásban kérelmezni kell. Az előrehozott osztályozó vizsgán való részvétel feltétele az első esti beszámoló időszakra (november hónap) szervezett szintfelmérőn való részvétel és a sikeres teljesítés minden tantárgyból.

 A vizsgaidőszak elmúlt...Féléves osztályozó vizsga

A vizsgaidőszak elmúlt.Javítóvizsga

 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha érvényes év végi bizonyítványában legfeljebb három tantárgyból az osztályzat elégtelen (1).

A javítóvizsga az osztályozó vizsgával azonos módokon, feltételekkel és követelményekkel zajlik. A javítóvizsga vizsgabizottsága az évfolyam végére a minősítést egyetlen érdemjegyben állapítja meg úgy, hogy a tanítási év során korábban szerzett érdemjegyeket nem veszi figyelembe.

A javítóvizsgák letételére az „augusztusi” vizsgaidőszakban van lehetőség.

A javítóvizsgára külön nem kell jelentkezni.

 

9. évfolyam
   
2019. augusztus 26. hétfő
  írásbeli vizsgák
15:30-16:30 irodalom
16:40-17:40 történelem
17:50-18:50 matematika
   
2019. augusztus 27. kedd
  szóbeli vizsgák
15:30-tól irodalom
15:30-tól történelem
15:30-tól matematika
   
2019. augusztus 28. szerda
  írásbeli vizsgák
15:30-16:30 kémia
16:40-17:40 földrajz
17:50-18:50 fizika
   
2019. augusztus 29. csütörtök
  írásbeli vizsga
15:30-16:30 biológia
  szóbeli vizsga
16:40-től biológia

 

10. évfolyam
   
2019. augusztus 26. hétfő
  írásbeli vizsgák
15:30-16:30 matematika
16:40-17:40 irodalom
16:40-17:40 német nyelv
17:50-18:50 történelem
   
2019. augusztus 27. kedd
  szóbeli vizsga
14:00-tól német nyelv
  írásbeli vizsgák
15:30-16:30 angol nyelv
15:30-16:30 biológia
16:40-17:40 magyar nyelv
16:40-17:40 fizika
17:50-18:50 kémia
   
2019. augusztus 28. szerda
  szóbeli vizsga
15:30-tól történelem
   
2019. augusztus 29. csütörtök
  szóbeli vizsgák
15:30-tól matematika
15:30-tól irodalom
15:30-tól magyar nyelv
16:40-től biológia
   
2019. augusztus 30. péntek
  szóbeli vizsga
15:30-tól angol nyelv

 

11. évfolyam
   
2019. augusztus 26. hétfő
  szóbeli vizsgák
15:30-tól irodalom
15:30-tól magyar nyelv
15:30-tól angol nyelv
15:30-tól történelem
   
2019. augusztus 27. kedd
  írásbeli vizsgák
15:30-16:30 történelem
15:30-16:30 magyar nyelv
15:30-16:30 fizika
16:40-17:40 angol nyelv
16:40-17:40 irodalom
17:50-18:50 matematika
   
2019. augusztus 28. szerda
  szóbeli vizsgák
15:30-tól matematika
   
2019. augusztus 29. csütörtök
  írásbeli vizsga
15:30-16:30 biológia
  szóbeli vizsga
16:40-től biológia
   
2019. augusztus 30. péntek
  gyakorlati vizsga
15:30-16:30 informatika
  szóbeli vizsgák
16:40-től informatika

 

12. évfolyam
   
2019. augusztus 26. hétfő
  írásbeli vizsgák
15:30-16:30 matematika
15:30-16:30 magyar nyelv
16:40-17:40 irodalom
16:40-17:40 angol nyelv
16:40-17:40 német nyelv
17:50-18:50 történelem
17:50-18:50 társadalomismeret
   
2019. augusztus 27. kedd
  szóbeli vizsgák
14:00-tól német nyelv
15:30-tól irodalom
15:30-tól magyar nyelv
15:30-tól angol nyelv
15:30-tól történelem
15:30-tól matematika
   
2019. augusztus 28. szerda
  gyakorlati vizsga
15:30-16:30 informatika
  szóbeli vizsgák
16:40-től informatika
16:40-től társadalomismeret


Beszámolók

A beszámolók beosztását mindenki a saját munkarendje szerinti menüpont alatt találja meg.

 

Esti beszámolók

 

Levelező beszámolók

 

Távoktatás vizsgákSzintfelmérő vizsgákKérvény minták

Az alábbiakban kérvény mintát adunk ki, amely a linkre kattintva letölthető. Fontos, hogy a kérelem csak kézzel aláírva válik érvényessé.

Általános kérelem minta

 

Különbözeti vizsga kérelem

 

Előrehozott osztályozóvizsga kérelem Szeptember

 

Előrehozott osztályozóvizsga kérelem Január

 

Előrehozott osztályozóvizsga kérelem Április/Június