Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Vizsgák

Évfolyamonkénti követelmények

A tanulmányok alatti vizsgák évfolyamonkénti követelményei (Pedagógiai program 7. számú melléklete), megtekinthető a felnőttoktatásban (azaz az esti, levelező, más sajátos (távoktatás) munkarendben) tanulók számára itt is:

- 9. évfolyam

- 10. évfolyam

- 11. évfolyam

- 12. évfolyamKülönbözeti vizsga

I. különbözeti vizsga időpontja: 2021. augusztus 26-31. között (26-án 16:30-tól, 27-től 15:30-tól).

II. különbözeti vizsga időpontja: 2021. október 18-21. (első beszámoló hete) 15:30-tól.

 

Különbözeti vizsga beosztása:

A/F és B/F-es  osztály, esti tagozatosoknak - beosztás

C/F és D/F-es osztály, esti tagozatosoknak - beosztás

TAV oktatású osztályok tanulóinak - beosztás

 

A tanulók vizsgákra beosztását színkódolással végeztünk, azaz minden egyes tanuló, minden egyes vizsgájához egy színt rendeltünk. Ez a szín egyértelműen azonosítja, hogy melyik napon, melyik időpontban teljesíti az adott vizsga kötelezettségét a tanuló.

 

Ahhoz, hogy Ön is megtudja, hogy pontosan mikor, melyik tantárgyból teljesíti a vizsgát, először kérem, hogy nézze meg azt a táblázatot, amely névsor szerint ABC-be rendezve tartalmazza a vizsgázókat. Keresse meg az Ön sorát (ehhez lehet, hogy lejjebb kell görgetni), majd jegyezze fel, hogy az egyes vizsgatárgyakból melyik évfolyamon melyik színnel kódoltuk a vizsgáját (ehhez lehet, hogy jobbra is el kell görgetnie a táblázatot).

 

Amennyiben nem kapott e-mailt linkkel a táblázatra kérem írjon az osztályfőnökének, vagy a schlemmer.gabor@szinyeigimibp.hu email címre!

 

Ezek után szükséges tudnia, hogy Ön pontosan melyik osztályba jár. Ezt szintén megtalálja a fenti táblázatban.

 

 Az osztályokhoz tartozó beosztást (amely már tartalmazza a napot, az időpontot és a színkódot is) megtalálják honlapunkon, erre a linkre kattintva:

 

http://terezestigimi.hu/hu/vizsgak#kulonbozetivizsga

 

Itt kérem ellenőrizze, hogy a színkódok szerinti időpontok megvannak-e, nincs-e ütközés esetleg, nincs-e olyan, hogy két vizsgát teljesít egyszerre (egy időpontban). A vizsgabeosztásnál látható, hogy melyik tantárgyból hány fő vizsgázik, egy-egy egyéni vizsga esetében a tanuló neve látható.

 

Fontos, hogy a 10.A/F, a 10.B/F, a 11.A/F, 11.B/F, a 12.A/F és a 12.B/F osztályba járó tanulók két csoportban teljesítik a vizsgákat. Az első csoportba azok a tanulók kerültek akiknek a vezetékneve A-J között van. A második csoportba azok kerültek akiknek a vezetékneve K-Z közötti betű.

 

A 10.C/F, a 11.C/F, a 12.C/F, a 12.D/F egy csoportba, míg az összes távoktatásos tanuló egy másik csoportba került, ők így fogják teljesíteni a vizsgákat.

 

Sikeres felkészülést, eredményes vizsgát kívánunk!

 

 

A különbözeti vizsgára jelentkezni kell. A két alkalom közül elég egyre jelentkezni, Önök döntik el, mikorra tudnak felkészülni. A jelentkezés után az alkalmakra pontos beosztás készül.

Jelentkezési lap - különbözeti vizsgára >>> ide kattintva <<<
(jelentkezési határidő: szeptember 24.)

 

Különbözeti vizsgához felkészítést segítő anyagokat találnak a moodle felületén

(OSZTÁLYOZÓ-, KÜLÖNBÖZETI-, ÉS JAVÍTÓVIZSGA kurzus)
 
A megnyitás után, alul kattintson a "Belépés vendégként" gombra !
 
 A különbözeti vizsgán használt segédeszközök - amelyeket a vizsgázónak kell hozni - a következők:
 • matematika: függvénytáblázat, körző, vonalzó, zsebszámológép
 • történelem: évszámokat nem tartalmazó történelmi atlasz
 • kémia: függvénytáblázat (periódusos rendszerrel), zsebszámológép
Különbözeti vizsgát annak kell tennie, aki az intézményegység 10-11-12. évfolyamára azzal a feltétellel nyert felvételt, hogy a korábbi bizonyítványaiból hiányzó tantárgy(ak)ból vizsgát tesz. A különbözeti vizsgára vonatkozó kötelezettséget az intézményvezető (vagy helyettese) állapítja meg a tanuló jelentkezésének elfogadásakor. A hiányzó tantárgyak a tanulóval történt egyeztetés alapján a tanulónak szóló határozaton kerülnek feltüntetésre. A tanuló egyénileg készül fel a vizsgára.

A különbözeti vizsga minden tantárgyból írásbeli és szóbeli (informatikából gyakorlati és szóbeli). A vizsgán az adott tantárgy teljes évfolyamának követelményeit kérjük számon.

 
Eredményes készülést kívánunk! Sok sikert a vizsgákhoz! 


Javítóvizsga

A javítóvizsga időpontja: 2021. augusztus 26-án (csütörtökön) 16:30-tól.

A javítóvizsgára jelentkezni nem kell. Minden javítóvizsgás tanulónak emlékeztető emailt küldünk.

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha érvényes év végi bizonyítványában legfeljebb három tantárgyból az osztályzat elégtelen (1).

A javítóvizsgán csak az elégtelen(1) osztályzat javítható.
A javítóvizsga az osztályozó vizsgával azonos módokon, feltételekkel és követelményekkel zajlik. A javítóvizsga vizsgabizottsága az évfolyam végére a minősítést egyetlen érdemjegyben állapítja meg úgy, hogy a tanítási év során korábban szerzett érdemjegyeket nem veszi figyelembe.

A javítóvizsgák letételére az „augusztusi” vizsgaidőszakban van lehetőség.

A javítóvizsgára külön nem kell jelentkezni.Osztályozó vizsga

Az osztályozó vizsga (írásbeli/gyakorlati és szóbeli vizsgarészek) az egész évfolyam anyagának ismeretét méri. (Az osztályozó vizsgán szerzett elégtelen érdemjegy az "augusztusi javítóvizsga" időszakban javítható.)

Ha a tanuló részt szeretne venni az osztályozó vizsgákon, kérvényt kell írnia (ki kell töltenie a jelentkezési lapot), amelyben jelentkezik az osztályozó vizsgákra. Az osztályozó vizsgák időszakait a tanév rendje határozza meg.

Az októberi (előrehozott) érettségi vizsgákhoz szükséges osztályozó vizsgákra iskolánkban a felnőttoktatási titkárságon lehet jelentkezni 2021. szeptember 6-ig (érettségi jelentkezési határidő).Tudnivalók

 A vizsgákkal kapcsolatos általános tudnivalók olvashatók az alábbi PDF-ben.

 Különbözeti vizsgához felkészítést segítő anyagokat találnak a moodle felületén

(OSZTÁLYOZÓ-, KÜLÖNBÖZETI-, ÉS JAVÍTÓVIZSGA kurzus)
 
A vizsgán használt segédeszközök - amelyeket a vizsgázónak kell hozni - a következők:
 • matematika: függvénytáblázat, körző, vonalzó, zsebszámológép
 • történelem: évszámokat nem tartalmazó történelmi atlasz
 • kémia: függvénytáblázat (periódusos rendszerrel), zsebszámológép

Tanulmányok alatti vizsgák évfolyamonkénti követelményei (Pedagógiai program 7. számú melléklete) - 11. évfolyamBeszámolók

Az esti munkarendben tanulók félévi és évvégi osztályzataikat a beszámolókon szerzik meg. A távoktatásos tanulók évvégi osztályozó vizsgát tesznek (így ez a rész rájuk nem vonatkozik).

A 9-11. évfolyamon tanévenként négy beszámolót, a 12. évfolyamon három beszámolót kell teljesíteni az évvégi osztályzatokhoz.

A beszámolók típusa, formája (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) megtalálható az egyes munkarendek (esti) leírásában.

 

A 2021/2022-es tanévben a beszámolókat az alábbiak szerint szervezzük:

 • a beszámolókat a tanítási napokon, órákon írják,
 • beszámolót nem szervezünk a nulladik és a hetedik órára,
 • legtöbbször az eredeti órát tartó tanár felügyel a beszámoló alatt,
 • egy nap legfeljebb négy beszámolót tartunk,
 • a beszámolón kívüli tanórákon, rendes órát tartunk (az eredeti órarend szerint).

 Adatkezelési tájékoztató