Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Vizsgák

Különbözeti vizsga - az elmaradt tantárgyakból

A különbözeti vizsgára ide kattintva tudnak jelentkezni.

 

A következő különbözeti vizsga időszaka: 2024. május 23-24.

Különbözeti vizsgához felkészítést segítő anyagokat találnak a moodle felületén

(OSZTÁLYOZÓ-, KÜLÖNBÖZETI-, ÉS JAVÍTÓVIZSGA kurzus)
 
A megnyitás után, alul kattintson a "Belépés vendégként" gombra !
 
 A különbözeti vizsgán használható segédeszközök - amelyeket a vizsgázónak kell hozni - a következők:
 • matematika: függvénytáblázat, körző, vonalzó, zsebszámológép
 • történelem: évszámokat nem tartalmazó történelmi atlasz
 • kémia: függvénytáblázat (periódusos rendszerrel), zsebszámológép
Különbözeti vizsgát annak kell tennie, aki az intézményegység 10-11-12. évfolyamára azzal a feltétellel nyert felvételt, hogy a korábbi bizonyítványaiból hiányzó tantárgy(ak)ból vizsgát tesz. A különbözeti vizsgára vonatkozó kötelezettséget az intézményvezető (vagy helyettese) állapítja meg a tanuló jelentkezésének elfogadásakor. A hiányzó tantárgyak a tanulóval történt egyeztetés alapján a tanulónak szóló határozaton kerülnek feltüntetésre. A tanuló egyénileg készül fel a vizsgára.

 

A különbözeti vizsga minden tantárgyból írásbeli és szóbeli (digitális kultúrából gyakorlati és szóbeli). A vizsgán az adott tantárgy teljes évfolyamának követelményeit kérjük számon.

 
Eredményes készülést kívánunk! Sok sikert a vizsgákhoz! 


Osztályozó vizsga - az évfolyam tantárgyaiból

A tanulmányai során az osztályozó vizsgákon szerezheti meg azokat az érdemjegyeket, amelyek alapján a tanév végén bizonyítványt kaphat. A tanév során a más sajátos munkarend tanulói (távoktatás) a teljes évfolyamot lezáró osztályozó vizsgán vehetnek részt a tanév végi vizsgaidőszakban, amelyet a tanév rendje (lásd a naptárat) határoz meg. 

Az egyes évfolyamok elvégzéséhez, mely tárgyakat kell teljesíteni, azt a tanított tárgyak menüpontnál megtekintheti.

Az osztályozó vizsgák minden tantárgyból írásbeli és szóbeli vizsgát jelent. Akkor sikeres az adott tantárgyból a vizsgája, ha mind az írásbeli, mind a szóbeli részen elérte a legalább elégséges(2) érdemjegyet.

Az osztályozó vizsgán használható segédeszközök - amelyeket a vizsgázónak kell hozni - a következők:
 • matematika: függvénytáblázat, körző, vonalzó, zsebszámológép
 • történelem: évszámokat nem tartalmazó történelmi atlasz
 • kémia: függvénytáblázat (periódusos rendszerrel), zsebszámológép

 

Ha a tanuló részt szeretne venni az osztályozó vizsgákon, akkor JELENTKEZNIE KELL AZ ALÁBBI FELÜLETEN

***  ***

 

Osztályozó vizsga ideje 12. évfolyamos (végzős) tanulóknak: 2024. április 10-16. között
(különbözeti vizsgák távoktatásos tanulóknak: legkésőbb 2024. április 8-9.-én)

 

Osztályozó vizsga ideje 9-11. évfolyamos tanulóknak: 2024. május 27 - június 4. között
(különbözeti vizsgák távoktatásos tanulóknak: legkésőbb 2024. május 23-24-én)

Osztályozó vizsgára 9-10-11-ikes tanulók ezen a linken tudnak jelentkezni!

Jelentkezési határidő: 2024. március 27.Évfolyamonkénti követelmények - Osztályozó-, különbözeti vizsgák

Az alábbi részben osztályokba rendezve mintafeladatokat, gyakorló vizsgasorokat és az évfolyamok részletes követelményeit találhatja meg:

A tanulmányok alatti vizsgák évfolyamonkénti követelményei (Pedagógiai program 7. számú melléklete), megtekinthető a felnőttoktatásban (azaz az esti, levelező, más sajátos (távoktatás) munkarendben) tanulók számára itt is: Pedagógiai program 7. számú mellékleteBeszámolók - az estis tanulók számára

Az esti munkarendben tanulók félévi és évvégi osztályzataikat a beszámolókon szerzik meg. A távoktatásos tanulók évvégi osztályozó vizsgát tesznek (így ez a rész rájuk nem vonatkozik).

A 9-11. évfolyamon tanévenként négy beszámolót, a 12. évfolyamon három beszámolót kell teljesíteni az évvégi osztályzatokhoz.

A 2023/2024-es tanévben a beszámolókat az alábbiak szerint szervezzük:

 • a beszámolókat a tanítási napokon, órákon írják,
 • beszámolót nem szervezünk a nulladik és a hetedik órára,
 • legtöbbször az eredeti órát tartó tanár felügyel a beszámoló alatt,
 • egy nap legfeljebb négy beszámolót tartunk,
 • a beszámolón kívüli tanórákon, rendes órát tartunk (az eredeti órarend szerint).

A beszámolókkal kapcsolatos részletes információ (időszaka, pontos időpont, beszámoló típusa, stb.) megtalálható az esti képzési fül alatt, vagy ide kattintva.Tudnivalók

 A vizsgákkal kapcsolatos általános tudnivalók olvashatók az alábbi PDF-ben.

 Javítóvizsga - a tanév végén, augusztusban

A javítóvizsga időpontja: 2024. augusztusában

Kérjük, hogy javítóvizsgára a vizsga időpontja előtt 15 perccel érkezzenek meg!

A javítóvizsga után kérjük, hogy személyesen nyilatkozzanak a titkárságon, a tanulmányaik folytatásáról.


 A javítóvizsgára jelentkezni nem kell. Minden javítóvizsgás tanulónak emlékeztető emailt küldünk.

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha érvényes év végi bizonyítványában legfeljebb három tantárgyból az osztályzat elégtelen (1).

A javítóvizsgán csak az elégtelen(1) osztályzat javítható.
A javítóvizsga az osztályozó vizsgával azonos módokon, feltételekkel és követelményekkel zajlik. A javítóvizsga vizsgabizottsága az évfolyam végére a minősítést egyetlen érdemjegyben állapítja meg úgy, hogy a tanítási év során korábban szerzett érdemjegyeket nem veszi figyelembe.

A javítóvizsgák letételére az „augusztusi” vizsgaidőszakban van lehetőség.

A javítóvizsgára külön nem kell jelentkezni.Adatkezelési tájékoztató