Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Vizsgák

Tudnivalók

A vizsgákkal kapcsolatos általános tudnivalók olvashatók az alábbi PDF-ben.

 

Különbözeti vizsgához felkészítést segítő anyagokat találnak a moodle felületén
(OSZTÁLYOZÓ-, KÜLÖNBÖZETI-, ÉS JAVÍTÓVIZSGA kurzus)
 
A különbözeti vizsgán használt segédeszközök - amelyeket a vizsgázónak kell hozni - a következők:
 • matematika: függvénytáblázat, körző, vonalzó, zsebszámológép
 • történelem: évszámokat nem tartalmazó történelmi atlasz
 • kémia: függvénytáblázat (periódusos rendszerrel), zsebszámológép

Tavasszal is szervezünk különbözeti vizsgát,
a távoktatásban részvevő tanulók részére
melyre 2020. januárjában lesz lehetőségük jelentkezni! Különbözeti vizsga

Különbözeti vizsgára jelentkezés határideje: 2020. január 30.

A jelentkezés lezárása után elkészítjük a pontos vizsgabeosztást.

A különbözeti vizsga időpontja: 2020. március 30-április 3.

Jelentkezési lap különbözeti vizsgára (PDF)

A jelentkezési lapot kérjük kitöltve aláírva beküldeni a titkárságra,
vagy bescannelni és elküldeni a posta@terezestigimi.hu email címre!

 

 
Különbözeti vizsgához felkészítést segítő anyagokat találnak a moodle felületén
(OSZTÁLYOZÓ-, KÜLÖNBÖZETI-, ÉS JAVÍTÓVIZSGA kurzus)
 
A különbözeti vizsgán használt segédeszközök - amelyeket a vizsgázónak kell hozni - a következők:
 • matematika: függvénytáblázat, körző, vonalzó, zsebszámológép
 • történelem: évszámokat nem tartalmazó történelmi atlasz
 • kémia: függvénytáblázat (periódusos rendszerrel), zsebszámológép
 
 
 

Különbözeti vizsgát annak kell tennie, aki az intézményegység 10-11-12. évfolyamára azzal a feltétellel nyert felvételt, hogy a korábbi bizonyítványaiból hiányzó tantárgy(ak)ból vizsgát tesz. A különbözeti vizsgára vonatkozó kötelezettséget az intézményegység-vezető állapítja meg a tanuló jelentkezésének elfogadásakor. A hiányzó tantárgyak a tanulóval történt egyeztetés alapján a jelentkezési lapon kerülnek feltüntetésre. A tanuló egyénileg készül fel a vizsgára.

A különbözeti vizsga minden tantárgyból írásbeli és szóbeli (informatikából gyakorlati és szóbeli). A vizsgán az adott tantárgy teljes évfolyamának követelményeit kérjük számon.

Abban az esetben, ha idegen nyelvből különbözeti vizsgára van kötelezve a tanuló, tanulmányai elkezdésének feltétele, hogy a vizsgát legkésőbb a szeptemberi vizsgaidőszakban teljesítse minimum elégséges (2) szinten.

Ha (idegen nyelv kivételével) bármely tantárgyból osztályzatai hiányoznak, az érettségi vizsga megkezdésének feltétele a különbözeti vizsga letétele, abból a tantárgyból, amelyikből érettségi vizsgára jelentkezett minimum elégséges (2) szinten.

A különbözeti vizsgákat a „szeptemberi” és a „decemberi” rendes különbözeti vizsgaidőszakban, illetve az „áprilisi” különleges különbözeti vizsgaidőszakban lehet tenni.

A vizsgákra való felkészüléshez is kérjék az osztályfőnökök és a szaktanárok segítségét! A honlapon megtalálják a készüléshez szükséges információkat, anyagokat.
 
Eredményes készülést kívánunk! Sok sikert a vizsgákhoz! 

 

 Osztályozó vizsga

 

 

Az osztályozó vizsga (írásbeli/gyakorlati és szóbeli vizsgarészek) az egész évfolyam anyagának ismeretét méri. (Az osztályozó vizsgán szerzett elégtelen érdemjegy az "augusztusi javítóvizsga" időszakban javítható.)

Ha a tanuló részt szeretne venni az osztályozó vizsgákon, kérvényt kell írnia, amelyben jelentkezik az osztályozó vizsgákra. Az osztályozó vizsgák időszakait a tanév rendje határozza meg.

 Előrehozott osztályozó vizsga

!!! A 2020. januári előrehozott osztályozó vizsga beosztása elérhető itt !!!

9. évfolyamos előrehozott beosztás (pdf)
(frissítve: 2019. 12. 11.)

11. évfolyamos előrehozott beosztás (pdf) 
(frissítve: 2019. 12. 11.)

A tanuló a gyorsabb előrehaladása érdekében előrehozott osztályozó vizsgákat tehet.

Az osztályozó vizsgákon való részvétel feltétele a szintfelmérő sikeres teljesítése (lásd pedagógiai program).
A szintfelmérő értékelésére az esti munkarend beszámolóinak szabályai vonatkoznak.
A szintfelmérő eredményei az első beszámoló jegyként kerülnek bevezetésre az elektronikus napló felületére.

Amennyiben a jelentkező kettő vagy több tárgyból sikertelen szintfelmérőt tesz, az előrehozott osztályozó vizsgán nem vehet részt.

Előrehozott osztályozó vizsgák csak az intézményegység munkatervében szereplő, előre meghirdetett időpontban tehetők.

Sikeres osztályozó vizsga esetén a nevelőtestület döntése alapján a tanuló magasabb évfolyamba léphet. A magasabb évfolyamban a tanuló önállóan köteles pótolni az elmaradt ismeretanyagot.

Amennyiben három vagy kevesebb tárgyból tett sikertelen osztályozó vizsgát, akkor augusztusban az adott tárgyakból javítóvizsgát tehet.

Háromnál több tárgyból tett sikertelen osztályozó vizsga esetén a tanuló az évfolyamot ismételni köteles.Féléves osztályozó vizsga

A vizsgaidőszak elmúlt.Javítóvizsga

 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha érvényes év végi bizonyítványában legfeljebb három tantárgyból az osztályzat elégtelen (1).

A javítóvizsga az osztályozó vizsgával azonos módokon, feltételekkel és követelményekkel zajlik. A javítóvizsga vizsgabizottsága az évfolyam végére a minősítést egyetlen érdemjegyben állapítja meg úgy, hogy a tanítási év során korábban szerzett érdemjegyeket nem veszi figyelembe.

A javítóvizsgák letételére az „augusztusi” vizsgaidőszakban van lehetőség.

A javítóvizsgára külön nem kell jelentkezni.

 

 

 

 

 Beszámolók

Az esti valamint levelező munkarendben tanulók félévi és évvégi osztályzataikat a beszámolókon szerzik meg.

A 9-11. évfolyamon tanévenként három beszámolót, a 12. évfolyamon kettő beszámolót kell teljesíteni az évvégi osztályzatokhoz.

A beszámolók típusa, formája (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) megtalálható az egyes munkarendek (esti, levelező) leírásában.

 

A 2019/2020-as tanévben a beszámolókat az alábbiak szerint szervezzük:

 • a beszámolókat a tanítási órákon írják,
 • beszámolót nem szervezünk a nulladik és a hetedik órára,
 • legtöbbször az eredeti órát tartó tanár felügyel a beszámoló alatt,
 • egy nap legfeljebb négy beszámolót tartunk,
 • a beszámolón kívüli tanórákon, rendes órát tartunk (az eredeti órarend szerint).

 

Az első beszámolórend (beszámolók beosztása) letölthető az alábbi linkről.

Beszámolórend I. beszámoló

 Szintfelmérő vizsgák

 • Szintfelmérőt csak annak kell írnia, aki előrehozott osztályozó vizsgát kíván tenni.
 • A szintfelmérő érdemjegye beszámít első beszámolónak.
 • A szintfelmérőt mindenki a saját osztályának megfelelő beszámoló rend szerint írja.
 • Azaz amennyiben Ön szintfelmérő vizsgát tesz, akkor oda és akkor kell mennie, ahol a többi osztálytársa az első beszámolót írja.
 • A 11. TÁV osztályos tanulók a 11.A osztályosokhoz csatlakoznak.
 • A 9. TÁV / 9. A osztályos tanulók a 9.L osztályhoz csatlakoznak.

 

 

Szintfelmérő vizsgák beosztása