Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Vizsgák

Évfolyamonkénti követelmények

A tanulmányok alatti vizsgák évfolyamonkénti követelményei (Pedagógiai program 7. számú melléklete), megtekinthető a felnőttoktatásban (azaz az esti, levelező, más sajátos (távoktatás) munkarendben) tanulók számára itt is:

- 9. évfolyam

- 10. évfolyam

- 11. évfolyam

- 12. évfolyamKülönbözeti vizsga

Az elmaradt különbözeti vizsgákat tanulóink a pandémiára való tekintettel a 2. illetve a 3. beszámolókkal egy időben tehetik le. A 2. beszámoló ideje: 2022. január 10-14 között, a 3. beszámoló ideje: 2022. április 7-13 között lesz.

 

A különbözeti vizsgára jelentkezni kell. A két alkalom közül elég egyre jelentkezni, Önök döntik el, mikorra tudnak felkészülni. A jelentkezés után az alkalmakra pontos beosztás készül.

Különbözeti vizsgához felkészítést segítő anyagokat találnak a moodle felületén

(OSZTÁLYOZÓ-, KÜLÖNBÖZETI-, ÉS JAVÍTÓVIZSGA kurzus)
 
A megnyitás után, alul kattintson a "Belépés vendégként" gombra !
 
 A különbözeti vizsgán használt segédeszközök - amelyeket a vizsgázónak kell hozni - a következők:
 • matematika: függvénytáblázat, körző, vonalzó, zsebszámológép
 • történelem: évszámokat nem tartalmazó történelmi atlasz
 • kémia: függvénytáblázat (periódusos rendszerrel), zsebszámológép
Különbözeti vizsgát annak kell tennie, aki az intézményegység 10-11-12. évfolyamára azzal a feltétellel nyert felvételt, hogy a korábbi bizonyítványaiból hiányzó tantárgy(ak)ból vizsgát tesz. A különbözeti vizsgára vonatkozó kötelezettséget az intézményvezető (vagy helyettese) állapítja meg a tanuló jelentkezésének elfogadásakor. A hiányzó tantárgyak a tanulóval történt egyeztetés alapján a tanulónak szóló határozaton kerülnek feltüntetésre. A tanuló egyénileg készül fel a vizsgára.

A különbözeti vizsga minden tantárgyból írásbeli és szóbeli (informatikából gyakorlati és szóbeli). A vizsgán az adott tantárgy teljes évfolyamának követelményeit kérjük számon.

 
Eredményes készülést kívánunk! Sok sikert a vizsgákhoz! 


Javítóvizsga

A javítóvizsga időpontja: 2022. augusztus ...-án.

A javítóvizsgára jelentkezni nem kell. Minden javítóvizsgás tanulónak emlékeztető emailt küldünk.

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha érvényes év végi bizonyítványában legfeljebb három tantárgyból az osztályzat elégtelen (1).

A javítóvizsgán csak az elégtelen(1) osztályzat javítható.
A javítóvizsga az osztályozó vizsgával azonos módokon, feltételekkel és követelményekkel zajlik. A javítóvizsga vizsgabizottsága az évfolyam végére a minősítést egyetlen érdemjegyben állapítja meg úgy, hogy a tanítási év során korábban szerzett érdemjegyeket nem veszi figyelembe.

A javítóvizsgák letételére az „augusztusi” vizsgaidőszakban van lehetőség.

A javítóvizsgára külön nem kell jelentkezni.Osztályozó vizsga

Az osztályozó vizsga (írásbeli/gyakorlati és szóbeli vizsgarészek) az egész évfolyam anyagának ismeretét méri. (Az osztályozó vizsgán szerzett elégtelen érdemjegy az "augusztusi javítóvizsga" időszakban javítható.)

Ha a tanuló részt szeretne venni az osztályozó vizsgákon, kérvényt kell írnia (ki kell töltenie a jelentkezési lapot), amelyben jelentkezik az osztályozó vizsgákra. Az osztályozó vizsgák időszakait a tanév rendje határozza meg.

A 12. évfolyamos - más sajátos munkarendben (távoktatás) - tanulók az érettségi jelentkezéssel egy időben jelentkeznek osztályozó vizsgára. Az ő jelentkezési idejük: 2022. február 11. (péntek).

A 9-11. évfolyamos - más sajátos munkarendben (távoktatás) - tanulók online jelentkeznek majd osztályozó vizsgára, 2022. május 16-ig.

Osztályozó vizsga ideje 12. évfolyamos tanulóknak: 2022. április 7-13.

Jelentkezési határidő: 2022. február 11. péntek.

Osztályozó vizsga ideje 9-111. évfolyamos tanulóknak: 2022. május 30 - június 3.

Jelentkezési határidő: 2022. május 16. hétfő

 

Az októberi (előrehozott) érettségi vizsgákhoz szükséges osztályozó vizsgákra iskolánkban a felnőttoktatási titkárságon lehet jelentkezni 2021. szeptember 6-ig (érettségi jelentkezési határidő).Tudnivalók

 A vizsgákkal kapcsolatos általános tudnivalók olvashatók az alábbi PDF-ben.

 Különbözeti vizsgához felkészítést segítő anyagokat találnak a moodle felületén

(OSZTÁLYOZÓ-, KÜLÖNBÖZETI-, ÉS JAVÍTÓVIZSGA kurzus)
 
A vizsgán használt segédeszközök - amelyeket a vizsgázónak kell hozni - a következők:
 • matematika: függvénytáblázat, körző, vonalzó, zsebszámológép
 • történelem: évszámokat nem tartalmazó történelmi atlasz
 • kémia: függvénytáblázat (periódusos rendszerrel), zsebszámológép

Tanulmányok alatti vizsgák évfolyamonkénti követelményei (Pedagógiai program 7. számú melléklete) - 11. évfolyamBeszámolók

Az esti munkarendben tanulók félévi és évvégi osztályzataikat a beszámolókon szerzik meg. A távoktatásos tanulók évvégi osztályozó vizsgát tesznek (így ez a rész rájuk nem vonatkozik).

A 9-11. évfolyamon tanévenként négy beszámolót, a 12. évfolyamon három beszámolót kell teljesíteni az évvégi osztályzatokhoz.

A beszámolók típusa, formája (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) megtalálható az egyes munkarendek (esti) leírásában.

 

A 2021/2022-es tanévben a beszámolókat az alábbiak szerint szervezzük:

 • a beszámolókat a tanítási napokon, órákon írják,
 • beszámolót nem szervezünk a nulladik és a hetedik órára,
 • legtöbbször az eredeti órát tartó tanár felügyel a beszámoló alatt,
 • egy nap legfeljebb négy beszámolót tartunk,
 • a beszámolón kívüli tanórákon, rendes órát tartunk (az eredeti órarend szerint).

 Adatkezelési tájékoztató