Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Távoktatás

A TÁVOKTATÁS munkarendje


A távoktatás munkarendjében az iskolába járás nincs a mindennapi kötelezettségek között, nincsenek dolgozatok és feleletek, hiszen mindenki otthon tanul. Ettől azonban nem könnyebb, hanem nehezebb! Csak nagyon elszánt, szorgalmas, önálló tanulásra képes felnőtteknek ajánljuk!

 

Hogyan segíti a tanulást az iskola?

 • Tanulni, készülni a gimnáziumi tankönyvekből kell.
 • A készülést a tanárok által kidolgozott anyagok segítik.
 • Minden anyagrészhez a megértést segítő feladatlap és ellenőrző kérdéssor tartozik.
 • Átlagosan 2 havonta konzultációt tartunk a kötelező érettségi tantárgyakból.
 • Távoktató munkarendű tanulóink bejárhatnak az esti oktatás tanóráira.

Mi kötelező és mi nem az?

 • Bejárási kötelezettség nincs.
 • A konzultáción való megjelenés nem kötelező, de ajánlott.
 • Az ellenőrző feladatlapok megoldása és bemutatása kötelező.

Mit ajánlunk leendő tanulóink figyelmébe?

 • Célszerű az anyaggal folyamatosan haladni, a konzultációkat kérdések feltételére, a problémák megoldására felhasználni!
 • Célszerű a konzultáción megjelenni, még akkor is, ha nem sikerült mindenből átvenni az anyagot.
 • A konzultáción segítünk, nem számon kérünk!
 • Angolt és matematikát nem lehet önállóan tanulni, bizonyosan professzionális segítség (magántanár, tanár végzettségű ismerős) kell!
 • Vizsgára csak az jelentkezhet, aki az ellenőrző kérdéssorokat megoldva bemutatta.

Tandíjas munkarend!

A tandíj : 42.000 FT/évfolyam

(A díj tartalmazza a tanulási segédanyagok elérését a moodle rendszerünkben, a konzultációs órákat, és a vizsgák megszervezését.)

Vizsgadíj: nincs

A tanulmányok teljesítése tanév végi osztályozó vizsgákon.

 NaptárHatáridők

A határidők nyomon követésében és betartásában a NAPTÁR is segít, de az alábbi linkekre kattintva le is tölthetők a tanévre vonatkozó fontosabb információk.

2018-2019_Tanév rendje_TÁVOKTATÁSTanított tantárgyakAz osztályozó vizsgák

A tanulmányai során az osztályozó vizsgákon szerezheti meg azokat az érdemjegyeket, amelyek alapján a tanév végén bizonyítványt kaphat. A tanév során a más sajátos munkarend tanulói (távoktatás) a teljes évfolyamot lezáró osztályozó vizsgán vehetnek részt a tanév végi vizsgaidőszakban, amelyet a tanév rendje határoz meg. Ezt az időszakot a naptár mutatja.

Ha a tanuló részt szeretne venni az osztályozó vizsgákon, kérvényt kell írnia, amelyben jelentkezik az osztályozó vizsgákra.

A távoktatásban tanulóknak is lehetőségük van, hogy egy évfolyamot korábban teljesítsenek, mint a tanév vége. Erre előrehozott osztályozó vizsgák keretében van lehetősége (a 9. és a 11. évfolyamon az első félévben), amelyeket szintén kérelmezni kell a tanév rendjében megadott határidőig. Az előrehozott osztályozó vizsgák esetében is minden az évfolyamon tanult tantárgyból jelentkezni kell a vizsgára és kötelező az esti munkarend első beszámoló időszakára szervezett szintfelmérőn is részt venni.

Az osztályozó vizsgák időszakait a tanév rendje határozza meg, melyet a naptár is mutat.

Az osztályozó vizsgák következő időszakra vonatkozó beosztását alább olvashatja.A vizsgák beosztása

 A 2017/2018. tanévet lezáró évfolyamonkénti osztályozó vizsgák időpontjai:

A vizsgaidőszak elmúlt...Szintfelmérő vizsgák

Szintfelmérő vizsga
9. évfolyam
       
9.o. 2018.11.19.HÉTFŐ ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Angol nyelv fszt. 7.
16:20-17:00 Irodalom fszt. 7.
17:10-17:50 Matematika fszt. 7.
     
2018.11.20.KEDD ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Magyar nyelv fszt. 2.
16:20-17:00 Történelem fszt. 2.
17:10-17:50 Földrajz fszt. 2.
     
2018.11.21. SZERDA ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Fizika I. em. 35.
16:20-17:00 Kémia I. em. 35.
17:10-17:50 Biológia I. em. 35.

 

Szintfelmérő vizsga
11.A-B-C-D/F és 11.TÁV
       
11.o. 2018.11.20.KEDD ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Matematika fszt. 5.
16:20-17:00 Irodalom fszt. 5.
17:10-17:50 Magyar nyelv fszt. 5.
     
2018.11.21.SZERDA GYAKORLATI VIZSGA HELYE
15:30-16:10 Informatika inf terem
  ÍRÁSBELI VIZSGÁK  
16:20-17:00 Biológia fszt. 7.
17:10-17:50 Etika fszt. 7.
     
2018.11.22.CSÜT ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Angol nyelv fszt. 5.
16:20-17:00 Fizika fszt. 5.
17:10-17:50 Történelem fszt. 5.

 

 Moodle

Ez az egyedülálló tanulási platform hatékony online oktatási és tanulási feltételeket biztosít úgy együttműködésen alapuló, mint egyéni elsajátítási környezetben.

Tanáraik ezen a felületen osztják meg a tanulási segédleteket, a megértést segítő feladatsorokat és az ellenőrző kérdéseket. Egyes tantárgyak esetében lehetőség van arra, hogy az elkészített feladatlapokat a felületen adják le a tanulóink. Ezzel a módszerrel elérhető, hogy a távolból tanuló is visszajelzést kaphat a munkájára és a tanulása haladási ütemét is jobban kézben tudja tartani.

Tanulóink a beiratkozás, és a levelező rendszerbe történő regisztráció után egyéni hozzáférési azonosítókkal tudnak belépni az online felületre.

A linkre kattintva érheti el a MOODLE rendszert.

 

A tanulási segédanyagok középiskolai gimnáziumi tankönyvekre épülnek, amelyek jó részének digitalizált változata elérhető a Nemzeti Köznevelési Portálon

 Kérvény minták

Az alábbiakban kérvény mintát adunk ki, amely a linkre kattintva letölthető. Fontos, hogy a kérelem csak kézzel aláírva válik érvényessé.

Általános kérelem minta

 

Különbözeti vizsga kérelem

 

Előrehozott osztályozóvizsga kérelem Január

 

Előrehozott osztályozóvizsga kérelem Április/Június

 

Előrehozott osztályozóvizsga kérelem_szeptemberi időszak_angol, informatika