Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Távoktatás

A TÁVOKTATÁS munkarendje

!!! FONTOS !!!
Ügyintézés (pl.: diákigazolvány érvényesítés, stb.)
csak hétfőn és kedden, 15:00-17:00 között

(személyesen, telefonon)
 
Az október 23-i, Urbán Marianna és Koós-Hutás Gergely által szervezett kirándulás 
nem a Felnőttoktatási Intézményegység által szervezett esemény. 
A kirándulásért a Felnőttoktatási Intézményegység nem vállal felelősséget.
 
Kedves Színyeis Felnőtt Tanulók!
A különbözeti vizsgára jelentkezés lezárult. 
 
A jelentkezéseket a következő táblázatban találják. Nézzék át, ha a táblázatban szereplő adatok nem egyeznek a jelentkezéssel, vagy elfelejtettek valamit megjelölni, osztályfőnöküknek jelezzenek mailben.
Táblázatok frissítve: 2019.10.10.
 
 

Tavasszal is szervezünk különbözeti vizsgát,
melyre 2020. januárjában lesz lehetőségük jelentkezni! 

A vizsgákra való felkészüléshez is kérjék az osztályfőnökök és a szaktanárok segítségét! A honlapon megtalálják a készüléshez szükséges információkat, anyagokat.
 
Eredményes készülést kívánunk! Sok sikert a vizsgákhoz!  

 

Megkérjük kedves végzős diákjainkat, - és nem végzős diákjaink közül azokat, akik előrehozott érettségit terveznek tenni 2020 tavaszán - hogy választott érettségi tantárgyukat a lehető leggyorsabban közöljék osztályfőnökükkel! 
Így kínálkozik lehetőség arra, hogy saját tanáraiknál, ismert szóbeli tételsorok alapján vizsgázzanak.

Távoktatatásban részt vevő tanulóink számára a moodle belépési azonosítók elkészültek. 
Akinek az előző tanévben már volt moodle azonosítója, az továbbra is használhatja azt.
Idén először beiratkozó tanulónik a regisztrációs lapon megadott emailcímükre kaptak értesítést.

Ha moodle azonosítóját nem kapta meg:

 • Ellenőrizze levelező rendszere SPAM mappáját!
 • Győződjön meg rőla, hogy a távoktatás díját befizette és a befizetésről szóló igazolást elküldte tavoktatas@terezestigimi.hu címre!
 • Ha mégsem kapta meg a moodle azonosítóját jelezze a problémát a tavoktatas@terezestigimi.hu címen!

 

A távoktatás díjának befizetési határideje: 09.11.

Az átutalás adatai:
Címzett neve: Belső-Pesti Tankerület
Számlaszám: 10032000 - 00336633
Bank neve: Magyar Államkincstár Budapest
Közlemény: BP1001-TÁVOKTATÁS ( jelentkező neve)
FONTOS! A közlemény rovatot feltétlenül töltse ki!
 
FONTOS! A befizetésről szóló igazolást küldje el a tavoktatas@terezestigimi.hu

 Kedves Tanulók!

A beadott kérvényeikre hozott döntésről a jogszabályban előírt határidő után személyesen vagy telefonon legyenek szívesek érdeklődni ügyfélfogadási időben.

Köszönettel
intézmény vezető helyettes


 

 

A távoktatás munkarendjében az iskolába járás nincs a mindennapi kötelezettségek között, nincsenek dolgozatok és feleletek, hiszen mindenki otthon tanul. Ettől azonban nem könnyebb, hanem nehezebb! Csak nagyon elszánt, szorgalmas, önálló tanulásra képes felnőtteknek ajánljuk!

 

Hogyan segíti a tanulást az iskola?

 • Tanulni, készülni a gimnáziumi tankönyvekből kell.
 • A készülést a tanárok által kidolgozott anyagok segítik.
 • Minden anyagrészhez a megértést segítő feladatlap és ellenőrző kérdéssor tartozik.
 • Átlagosan 2 havonta konzultációt tartunk a kötelező érettségi tantárgyakból.
 • Távoktató munkarendű tanulóink bejárhatnak az esti oktatás tanóráira.

Mi kötelező és mi nem az?

 • Bejárási kötelezettség nincs.
 • A konzultáción való megjelenés nem kötelező, de ajánlott.

Mit ajánlunk leendő tanulóink figyelmébe?

 • Célszerű az anyaggal folyamatosan haladni, a konzultációkat kérdések feltételére, a problémák megoldására felhasználni!
 • Célszerű a konzultáción megjelenni, még akkor is, ha nem sikerült mindenből átvenni az anyagot.
 • A konzultáción segítünk, nem számon kérünk!
 • Angolt és matematikát nem lehet önállóan tanulni, bizonyosan professzionális segítség (magántanár, tanár végzettségű ismerős) kell!

Tandíjas munkarend!

A tandíj : 42.000 FT/évfolyam

(A díj tartalmazza a tanulási segédanyagok elérését a moodle rendszerünkben, a konzultációs órákat, és a vizsgák megszervezését.)

Vizsgadíj: nincs

A tanulmányok teljesítése tanév végi osztályozó vizsgákon.

 Tanév rendjeHatáridők

Az alábbi linkekre kattintva le is tölthetők a tanévre vonatkozó fontosabb információk.

2019/2020-as tanév rendje - TÁVOKTATÁSTanított tantárgyakAz osztályozó vizsgák

A tanulmányai során az osztályozó vizsgákon szerezheti meg azokat az érdemjegyeket, amelyek alapján a tanév végén bizonyítványt kaphat. A tanév során a más sajátos munkarend tanulói (távoktatás) a teljes évfolyamot lezáró osztályozó vizsgán vehetnek részt a tanév végi vizsgaidőszakban, amelyet a tanév rendje határoz meg. 

Ha a tanuló részt szeretne venni az osztályozó vizsgákon, kérvényt kell írnia, amelyben jelentkezik az osztályozó vizsgákra.

A távoktatásban tanulóknak is lehetőségük van, hogy egy évfolyamot korábban teljesítsenek, mint a tanév vége. Erre előrehozott osztályozó vizsgák keretében van lehetősége (a 9. és a 11. évfolyamon az első félévben), amelyeket szintén kérelmezni kell a tanév rendjében megadott határidőig. Az előrehozott osztályozó vizsgák esetében is minden az évfolyamon tanult tantárgyból jelentkezni kell a vizsgára és kötelező az esti munkarend első beszámoló időszakára szervezett szintfelmérőn is részt venni.

Az osztályozó vizsgák időszakait a tanév rendje határozza meg.

Az osztályozó vizsgák következő időszakra vonatkozó beosztását alább olvashatja.A vizsgák beosztása

 

Osztályozó vizsgák

12. évfolyam számára

Jelentkezési határidő: 2020. február 29. (14:00-ig)

Osztályozó vizsgák ideje: 2020. április 20-29. (külön beosztás szerint)

További részletek a vizsgáról hamarosan!

9-11. évfolyam számára

Jelentkezési határidő: 2020. május 16. (14:00-ig)

Osztályozó vizsgák ideje: 2020. június 3-12. (külön beosztás szerint)

További részletek a vizsgáról hamarosan!

Különbözeti vizsgák

A novemberi különbezeti vizsgákra a jelentkezés lezárult. Tavasszal is szervezünk különbözeti vizsgát, melyre 2020. januárjában lesz lehetőségük jelentkezni.
Bővebb információt a különbözeti vizsgákról ezen lap tetején olvashatnak.

 Javítóvizsgák

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha érvényes év végi bizonyítványában legfeljebb három tantárgyból az osztályzat elégtelen (1).

A javítóvizsga az osztályozó vizsgával azonos módokon, feltételekkel és követelményekkel zajlik. A javítóvizsga vizsgabizottsága az évfolyam végére a minősítést egyetlen érdemjegyben állapítja meg úgy, hogy a tanítási év során korábban szerzett érdemjegyeket nem veszi figyelembe.

A javítóvizsgák letételére az „augusztusi” vizsgaidőszakban van lehetőség.

A javítóvizsgára külön nem kell jelentkezni

 

 Szintfelmérő vizsgák

 

Időpontja: 2019. november 18-21.

az előrehozott osztályozó vizsgát tevők részéreMoodle

Ez az egyedülálló tanulási platform hatékony online oktatási és tanulási feltételeket biztosít úgy együttműködésen alapuló, mint egyéni elsajátítási környezetben.

Tanáraik ezen a felületen osztják meg a tanulási segédleteket, a megértést segítő feladatsorokat és az ellenőrző kérdéseket. Egyes tantárgyak esetében lehetőség van arra, hogy az elkészített feladatlapokat a felületen adják le a tanulóink. Ezzel a módszerrel elérhető, hogy a távolból tanuló is visszajelzést kaphat a munkájára és a tanulása haladási ütemét is jobban kézben tudja tartani.

Tanulóink a beiratkozás, és a levelező rendszerbe történő regisztráció után egyéni hozzáférési azonosítókkal tudnak belépni az online felületre.

A linkre kattintva érheti el a MOODLE rendszert.

 

A tanulási segédanyagok középiskolai gimnáziumi tankönyvekre épülnek, amelyek jó részének digitalizált változata elérhető a Nemzeti Köznevelési Portálon

 Kérvény minták