Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Érettségi

A 2019. év május-júniusi vizsgák tájékoztatója

 

 

 

 

 

 

 

 

 Érettségi vizsga

 

Intézményünkben felnőtt tanulók mindkét érettségi vizsgaidőszakban tehetnek érettségi vizsgát.

Érettségi vizsgákat szervezünk  a május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban (jelentkezés: 2019. február 1. – február 15. között a felnőttoktatásban).

 Külső érettségi jelentkezők figyelmébe

Tanulói jogviszonya megszűnése után rendes-, javító-, kiegészítő-, ismétlő-, vagy pótló érettségi vizsgát tehet a Szinyei Merse Pál Gimnázium Felnőttoktatási Intézményegységében.

 

Érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, társadalomismeret, informatika, fizika, kémia, biológia és földrajz.

 

Jelentkezés: 2019. február 1-től 15-ig, az alábbiakban részletezett időpontokban intézményünk Felnőttoktatási Intézményegységében (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 7-9.)

 

Amit hozni kell:

- a középiskola befejezéséről szóló bizonyítvány;

- érettségi törzslapkivonat azokról a tantárgyakról, amelyekből már érettségizett;

- érettségi bizonyítvány, ha ismétlő vagy kiegészítő vizsgát kíván tenni;

- személyi azonosításra alkalmas fényképes igazolvány és lakcímkártya;

- érettségi vizsgadíj (csak a középszintű vizsga díját lehet az intézményben /csekken/ befizetni; az emelt szintű díjat az Oktatás Hivatal számlájára kell átutalni miután a jelentkező megkapta az egyéni érettségi iktatószámát), amennyiben fizetési kötelezettsége van*

 

Érdeklődni lehet:

- e-mailben: posta@terezestigimi.hu

- telefonon: 06-20-350-52-88

 

*Az érettségi vizsgadíjjal kapcsolatos tudnivalók:

 

a.) Nem kell vizsgadíjat fizetni annak, a külső jelentkezőnek, aki az első javító érettségi vizsgájára jelentkezik (azaz egy vagy több tantárgyból nem sikerült az első érettségije /vagy jelentkezett, de nem ment vizsgázni/, és most szeretne javító vizsgát tenni).

 

b.) Vizsgadíjat fizet a külső jelentkező a következő esetekben:

      - már van érettségi bizonyítványa, de szeretne jobb jegyet vagy szeretne egy újabb tárgyból vizsgázni;

      - elvégezte a 12. évfolyamot, de akkor még nem kezdett bele az érettségi vizsgába;

      - tanulói jogviszonya megszűnése előtt egy vagy több tantárgyból sikertelen érettségi vizsgát tett, majd az első javító vizsgája is sikertelen lett, és most ismét javító vizsgát tesz. 

 

A vizsgadíj (amelynek mértékét jogszabály határozza meg) 2018-ban: középszinten 21.000 Ft/tantárgy; (emelt szinten 35.000 Ft/tantárgy).

 Tanulóink érettségi jelentkezése

Tanulóink érettségi jelentkeztetését a januári beszámolók alkalmával szoktuk megkezdeni. Az ügyintézés meggyorsítása érdekében a tanulók a januári vizsgák folyamán adatkérő lapot töltenek ki, ezek alapján felvezetjük adataikat a kétszintű érettségi adminisztrációs rendszerébe. Ez azonban nem helyettesíti a hivatalos jelentkezést!

A jelentkezés véglegesítése érdekében a jelentkezőnek 2019. február 01. és 15. között személyi igazolványával személyesen meg kell jelennie a jegyző által hirdetett rendben és helyen, és alá kell írnia a jelentkezési lapját.Előrehozott érettségi vizsga

Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában első alkalommal letett érettségi vizsga, amelyre idegen nyelvekből, továbbá informatikából kerülhet sor.

A mi intézményünk esetében ez azt jelenti, hogy idegen nyelvből (elsősorban angol nyelv, de választható még német, francia és spanyol nyelv), és informatika tantárgyból legkorábban a tizedik évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakában tehető előrehozott érettségi vizsga. Az előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezés feltétele, hogy a vizsgázó osztályozó vizsgákon megszerezze az idegen nyelv és az informatika tantárgy osztályzatait minden gimnáziumi évfolyamra még az adott tantárgy érettségi vizsgájának megkezdése előtt. Az angol nyelv esetében ez négy évfolyam év végi osztályzatának megszerzését jelenti 9., 10., 11., 12.; az informatika tantárgy esetében a 11. és 12. évfolyam év végi osztályzatainak megszerzését. Ezért tehát az előrehozott érettségi vizsgát megelőzően az osztályozó vizsgákat is kérelmezni kell.Mentességek az érettségi vizsgán

Ha a vizsgázót - a Nemzeti köznevelési törvény 56. § (1) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában - mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére - a szakértői bizottság szakvéleménye alapján - kérelmére engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt.