Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

GY.I.K.

Kötelező bejárás

Kötelező bejárni?

A bejárási kötelezettséget az esti munkarendben tanulók számára jogszabály írja elő. Mindemellett mindenkinek tisztában kell lennie a saját érdekeivel! Aki nem tartja a kapcsolatot az iskolával és a társaival, az nem tudja elvégezni az iskolát! A kötelezettségek betartása mellett mi segítünk azoknak, akik komolyan veszik választásukat és tanulnak!

 Részt kell venni a tanórákon?

Minden tanulónak a saját érdeke, hogy a számára szervezett tanórákon részt vegyen, hiszen így nagyobb az esélye a tanulmányai sikeres teljesítésének. A felnőttoktatásban tudjuk, hogy a felnőtteknek az élet számos területén helyt kell állniuk, de hosszú időre nem szakadhatnak el az iskolától és iskolai feladataik követésétől és teljesítésétől.

Ezért alapvető szabály, hogy az igazolatlan órák száma félévenként nem haladhatja meg a 20 tanórát. Az igazolást (orvosi, munkáltató által kibocsájtott, stb.) legkésőbb a tanév rendjében meghatározott ideig le kell adni. Tanköteles tanuló egyetlen tanítási napot sem hiányozhat igazolatlanul! Hiányzásáról és annak okáról haladéktalanul értesítenie kell az intézményt. Az értesítés elmaradása, illetve 10 tanóra igazolatlan hiányzás esetén az intézmény köteles hivatalos lépéseket tenni.Tanulmányi idő rövidítése

A korábbi tanulmányok beszámíthatók?

A korábbi középiskolai (gimnáziumi) évfolyamokat beszámítjuk, így akár egy év alatt is érettségi bizonyítványt szerezhet (ha pl. beszámítható, elvégzett 11. gimnáziumi évfolyama van).

Az iskolai rendszerű oktatásban elvégzett, bizonyítvánnyal igazolt évfolyamokat a következőképpen számítjuk be:

  • a szakgimnáziumban, a technikumban, a gimnáziumban elvégzett évfolyamokat akkor számítjuk be, ha az adott évfolyamon közismerti tantárgyakat (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv) is tanult és legalább elégséges(2) osztályzatot szerzett ezekből.
  • Különbözeti vizsgát akkor kell tenni, ha a többi tantárgy (pl.: fizika, kémia, biológia, földrajz, digitális kultúra) hiányzik. (A részleteket a beiratkozáskor a bizonyítványt megtekintve tudjuk megmondani). 

Mi az a különbözeti vizsga?

A korábbi tanulmányok bizonyítványaiban nem feltétlenül szerepel minden olyan tantárgy, amit nálunk (a gimnáziumban) az adott évfolyamon tanulni kell. Ha hiányzik valamelyik gimnáziumi tantárgyból az adott évfolyamon a jegy, akkor azt kötelezően pótolni kell (a különbözeti vizsgán).

A bizonyítvány alapján mindenki megállapíthatja, hogy miből kell különbözeti vizsgát tennie. Ezek a lehetséges tantárgyak: angol nyelv, kémia, fizika, biológia, földrajz, művészetek, digitális kultúra.

A felkészüléshez moodle rendszerünkben segédanyagot biztosítunk, amely a tankönyv feldolgozását segíti.

A különbözeti vizsga a tanév rendjében meghatározott időpontban van.Családi pótlék

Jár a családi pótlék a felnőttoktatásban tanuló gyermek után?

Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.

Az iskoláztatási támogatás igényléséhez, illetve megújításának kérelméhez az intézmény tanulói jogviszony igazoló lapot állít ki a tanulói jogviszony fennállása alatt.Diákigazolvány

Mennyibe kerül a diákigazolvány kiállítása?

2016. január 1. napjától ingyenesen igényelhetők az oktatási igazolványok. A közreműködő intézményben 2016. január 1. után benyújtott oktatási igazolvány igénylések esetében az igazolványok kiállítása díjmentes.

Hogyan tudok diákigazolványt igényelni?

Először is egy ún. NEK azonosítót kell igényelni az okmányirodában. Az okmányirodában, vagy kormányablakban a fényképe és aláírása rögzítésével díjmentesen igényelhet NEK azonosítót.

A NEK azonosító igényléséhez szüksége lesz személyi igazolványra (annak hiányában születési anyakönyvi kivonatra) vagy, egyéb érvényes személyazonosító okmányra (útlevélre, jogosítványra) és lakcímkártyára. Ne feledje, hogy a NEK adatlapot meg kell őriznie, mert azt a későbbiekben további igénylésekhez is fel tudja használni. Ha elvesztette a NEK adatlapot, arról bármikor kérhet másolatot díjmentesen az okmányirodában.

Ezek után az intézményben jelezheti diákigazolvány igénylési szándékát. Az igénylés során szüksége lesz a NEK azonosítóra és a lakcímkártyájára.

Ha az igényléssel minden rendben van, már csak annyi a teendő, hogy várja a postával érkező új DIÁKIGAZOLVÁNYÁT (várhatóan 3-4 hét).

Milyen kedvezmények járnak a diákigazolvány birtokosának?

Eltérő kedvezményekre jogosultak az esti és levelező munkarend tanulói! A részletekről az alábbi címszavak alatt olvashat.

Utazási kedvezmények

 

Kulturális kedvezmények

 

Kereskedelmi kedvezmények

 Díjak

2023/2024. tanévtől

ESTI oktatás

  • térítési díj NINCS

  • vizsgadíj NINCS

TÁVOKTATÁS

  • tandíj (átutalással fizetendő): Később kerül meghirdetésre

  • vizsgadíj: nincs

Egyéb díjak:

  • a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második és további alkalommal történő megismétlése: Később kerül meghirdetésre

 Egyéb kérvények

 

Hogyan írjunk kérvényt?

 

 

[CÍMZETT]

 

igazgató

Szinyei Merse Pál Gimnázium

 

 

 [MEGSZÓLÍTÁS]

Tisztelt Igazgató!

 

[SAJÁT ADATOK ÉS A KÉRÉS ELŐADÁSA]

Kiss Ede (Szül:1991. 01. 01; An: Nagy Rózsa) 12. évfolyamos, esti munkarendű tanuló azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy engedélyezze számomra pótló írásbeli érettségi vizsga letételét.

 

[INDOKLÁS ]

Betegségem miatt nem tudtam megjelenni a matematika írásbeli érettségi vizsganapon, de munkahelyi előmenetelem, és további tanulmányaim miatt a lehető leghamarabb szeretnék érettségi vizsgát tenni.

 

[A KÉRÉS MEGISMÉTLÉSE]

Kérem Igazgatót, hogy fenti indokaim alapján támogassa érettségi vizsgám pótlását.

 

[KELTEZÉS]

Budapest, 201... ..... .....

 

[ELKÖSZÖNÉS]

Tisztelettel:

 

[ALÁÍRÁS kézzel is!]

Kiss Ede

10. E

 

[MELLÉKLET CSATOLÁSA]

Melléklet: orvosi igazolás

 Meghatalmazás

 

Hogyan készítsünk meghatalmazást?

 

A meghatalmazás kétféleképpen készülhet:

KÉZZEL ÍRVA: ebben az esetben elegendő két személy adatainak megadása és aláírása (amennyiben a meghatalmazó saját kezével írja a meghatalmazást)

GÉPPEL ÍRVA: ebben az esetben négy személy adatait szükséges megadni (a meghatalmazón és a meghatalmazotton kívül két tanú jelenléte, adatai és aláírása is szükséges)

FONTOS TUDNIVALÓK:

  • kiskorú nem készíthet meghatalmazást
  • a meghatalmazott nem lehet kiskorú
  • a meghatalmazásban mindig meg kell nevezni azt a tevékenységet, amire a meghatalmazott jogosult lesz

 

LETÖLTHETŐ MEGHATALMAZÁS MINTA:Adatkezelési tájékoztató