Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

GY.I.K.

 

 

!!! FONTOS !!!
A személyes ügyintézés szünetel.
Mivel személyesen nem vagyunk az épületben, így telefonon sem tudnak minket elérni.
Kérjük, hogy e-mailben keressenek minket, amire a lehető legrövidebb idő alatt válaszolunk.
Központi e-mail címünk: posta@terezestigimi.hu
Köszönjük megértésüket.

adatkezelési tájékoztató | útmutató az adatkezeléshez

Kötelező bejárás

Kötelező bejárni?

A bejárási kötelezettséget jogszabály írja elő. Mindemellett mindenkinek tisztában kell lennie a saját érdekeivel! Aki nem tartja a kapcsolatot az iskolával és a társaival, az nem tudja elvégezni az iskolát! A kötelezettségek betartása mellett mi segítünk azoknak, akik komolyan veszik választásukat és tanulnak!

 

Részt kell venni a tanórákon?

Minden tanulónak a saját érdeke, hogy a számára szervezett tanórákon részt vegyen, hiszen így nagyobb az esélye a tanulmányai sikeres teljesítésének. A felnőttoktatásban tudjuk, hogy a felnőtteknek az élet számos területén helyt kell állniuk, de hosszú időre nem szakadhatnak el az iskolától és iskolai feladataik követésétől és teljesítésétől. Ezért alapvető szabály, hogy az igazolatlan órák száma félévenként nem haladhatja meg a 20 tanórát. Az igazolást (orvosi, munkáltató által kibocsájtott) legkésőbb a tanév rendjében meghatározott ideig le kell adni. Tanköteles tanuló egyetlen tanítási napot sem hiányozhat igazolatlanul! Hiányzásáról és annak okáról haladéktalanul értesítenie kell az intézményegységet. Az értesítés elmaradása, illetve 10 tanóra igazolatlan hiányzás esetén az intézményegység köteles hivatalos lépéseket tenni.Tanulmányi idő rövidítése

A korábbi tanulmányok beszámíthatók?

 

A korábbi középiskolai évfolyamokat beszámítjuk, így akár egy év alatt is érettségi bizonyítványt szerezhet.

Az iskolai rendszerű oktatásban elvégzett, bizonyítvánnyal igazolt évfolyamokat a következőképpen számítjuk be:

  • szakiskolai, szakközépiskolai, szakgimnáziumi, gimnáziumi évfolyamok elvégzését igazoló bizonyítvány: a közismereti tantárgyakat tartalmazó befejezett évfolyamok beszámíthatók, esetleges különbözeti vizsgával.

 

Mi az a különbözeti vizsga?

 

A korábbi tanulmányok bizonyítványaiban nem feltétlenül szerepel minden olyan tantárgy, amit nálunk az adott évfolyamon tanulni kell. Ha hiányzik valamelyik kötelező érettségi tárgyból a jegy, akkor azt kötelezően pótolni kell. Ha választható tantárgyból hiányzik jegye korábbi évfolyamaiból, akkor csak akkor kell a különbözeti vizsgát letennie, ha abból a tantárgyból jelentkezik érettségi vizsgára. A bizonyítvány alapján mindenki megállapíthatja, hogy miből kell különbözeti vizsgát tennie. Ezek a lehetséges tantárgyak: angol nyelv, kémia, fizika, biológia, földrajz, etika, informatika. A felkészüléshez moodle rendszerünkben segédanyagot biztosítunk, amely a tankönyv feldolgozását segíti. A vizsga  szeptember elején, vagy különleges esetben december hónapban van.

 Családi pótlék

Jár a családi pótlék a felnőttoktatásban tanuló gyermek után?

 

Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.

Az iskoláztatási támogatás igényléséhez, illetve megújításának kérelméhez az intézményegység tanulói jogviszony igazoló lapot állít ki a tanulói jogviszony fennállása alatt.Diákigazolvány

Mennyibe kerül a diákigazolvány kiállítása?

 

2016. január 1. napjától ingyenesen igényelhetők az oktatási igazolványok. A közreműködő intézményben 2016. január 1. után benyújtott oktatási igazolvány igénylések esetében az igazolványok kiállítása díjmentes.

 

Hogyan tudok diákigazolványt igényelni?

 

Először is egy ún. NEK azonosítót kell igényelni az okmányirodában. Az okmányirodában, vagy kormányablakban a fényképe és aláírása rögzítésével díjmentesen igényelhet NEK azonosítót.

A NEK azonosító igényléséhez szüksége lesz személyi igazolványra (annak hiányában születési anyakönyvi kivonatra) és lakcímkártyára vagy, egyéb érvényes személyazonosító okmányra (útlevélre, jogosítványra) és lakcímkártyára. Ne feledje, hogy a NEK adatlapot meg kell őriznie, mert azt a későbbiekben további igénylésekhez is fel tudja használni. Ha elvesztette a NEK adatlapot, arról bármikor kérhet másolatot díjmentesen az okmányirodában.

Ezek után az intézményben jelezheti diákigazolvány igénylési szándékát. Az igénylés során szüksége lesz a NEK azonosítóra és a lakcímkártyájára.

Ha az igényléssel minden rendben van, már csak annyi a teendő, hogy várja a postával érkező új DIÁKIGAZOLVÁNYÁT!

 

Milyen kedvezmények járnak a diákigazolvány birtokosának?

Eltérő kedvezményekre jogosultak az esti és levelező munkarend tanulói! A részletekről az alábbi címszavak alatt olvashat.

Utazási kedvezmények

 

Kulturális kedvezmények

 

Kereskedelmi kedvezmények

 Díjak

2020/2021. tanév

 

ESTI és LEVELEZŐ oktatás

  • térítési díj NINCS

  • vizsgadíj NINCS

 

TÁVOKTATÁS

  • tandíj (átutalással fizetendő): 50.000 Ft/évfolyam

  • vizsgadíj: nincs

 

Egyéb díjak:

 

  • a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második és további alkalommal történő megismétlése: 50.000 Ft/évfolyam

 Egyéb kérvények

 

Hogyan írjunk kérvényt?

 

 

[CÍMZETT]

 

intézményvezető

Szinyei Merse Pál Gimnázium

 

 

 [MEGSZÓLÍTÁS]

Tisztelt Intézményvezető!

 

[SAJÁT ADATOK ÉS A KÉRÉS ELŐADÁSA]

Kiss Ede (Szül:1991. 01. 01; An: Nagy Rózsa) 12. évfolyamos, esti munkarendű tanuló azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy engedélyezze számomra pótló írásbeli érettségi vizsga letételét.

 

[INDOKLÁS ]

Betegségem miatt nem tudtam megjelenni a matematika írásbeli érettségi vizsganapon, de munkahelyi előmenetelem, és további tanulmányaim miatt a lehető leghamarabb szeretnék érettségi vizsgát tenni.

 

[A KÉRÉS MEGISMÉTLÉSE]

Kérem Intézményvezetőt, hogy fenti indokaim alapján támogassa érettségi vizsgám pótlását.

 

[KELTEZÉS]

Budapest, 201... ..... .....

 

[ELKÖSZÖNÉS]

Tisztelettel:

 

[ALÁÍRÁS kézzel is!]

Kiss Ede

10. E

 

[MELLÉKLET CSATOLÁSA]

Melléklet: orvosi igazolás

 Meghatalmazás

 

Hogyan készítsünk meghatalmazást?

 

A meghatalmazás kétféleképpen készülhet:

KÉZZEL ÍRVA: ebben az esetben elegendő két személy adatainak megadása és aláírása (amennyiben a meghatalmazó saját kezével írja a meghatalmazást)

GÉPPEL ÍRVA: ebben az esetben négy személy adatait szükséges megadni (a meghatalmazón és a meghatalmazotton kívül két tanú jelenléte, adatai és aláírása is szükséges)

FONTOS TUDNIVALÓK:

  • kiskorú nem készíthet meghatalmazást
  • a meghatalmazott nem lehet kiskorú
  • a meghatalmazásban mindig meg kell nevezni azt a tevékenységet, amire a meghatalmazott jogosult lesz

 

LETÖLTHETŐ MEGHATALMAZÁS MINTA:Kérvény minták

Az alábbiakban kérvény mintát adunk ki, amely a linkre kattintva letölthető. Fontos, hogy a kérelem csak kézzel aláírva válik érvényessé.

Általános kérelem minta

 

Különbözeti vizsga kérelem

 

Előrehozott osztályozóvizsga kérelem Szeptember

 

Előrehozott osztályozóvizsga kérelem Január

 

Előrehozott osztályozóvizsga kérelem Április/Június