Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Esti

Az ESTI oktatás

 2018/2019. tanvétől

Az ESTI munkarendű tanulóink számára biztosítjuk a tanórai felkészülést az érettségi tantárgyakra és lehetőséget adunk, hogy tanulmányaikat iskolánkban munkahelyi és családi elfoglaltságaik mellett végezhessék, ezért a következőkben részletezett módon működtetjük ESTI munkarendünket:

Tanítás: szakórák heti 2 nap 15:30-20:00 között, és kéthetente pénteken 15:30-20:00.

Érdemjegyek: harmadévente, beszámolókon (2 írásbeli beszámoló tanév közben és 1 szóbeli/írásbeli beszámoló a tanév végén).

/A 12. évfolyamon a tanév rövidsége miatt csak két beszámoló van: 1 írásbeli, 1 szóbeli/írásbeli/

Tanulási segédanyagok: az órai munkát támogató és az otthoni készülést segítő tanulási segédanyagok bőségesen rendelkezésre állnak moodle felületünkön, amelyhez minden tanulónk hozzáférést kap.

Minden középiskolai évfolyamba (9.-12. évfolyam) lehet jelentkezni, minden évfolyamon indítunk osztályokat. A 9. évfolyamba 8 általános iskolai végzettséggel is fogadunk jelentkezőket. (Különleges tanulási programjainkról lejjebb olvashat.)

 

Az ’A’ és a ’B’ osztályok heti beosztása (9-12. évfolyam):

Munkarend

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

ESTI 9-12. évfolyam

15:30-20:00

 

15:30-20:00

 

kéthetente

 

A ’C’ osztály heti beosztása (9-12. évfolyam):

Munkarend

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

ESTI 9-12. évfolyam

 

15:30-20:00

 

15:30-20:00

kéthetente

 

Az a jó az estiben, hogy van idő a tanári magyarázatra és a tanulói kérdésekre. A számonkérések harmadévenként vannak szóbeli és írásbeli beszámolókon. Az estin igazi osztályközösségek alakulhatnak ki, a tanulók jól ismerik és segítik egymást. Az esti tehát nagyon hasonlít a nappali oktatáshoz. Akinek nagyon kell az iskola ahhoz, hogy rendszeresen tanuljon, mindenképpen az ESTIT válassza!

Tandíj mentes munkarend!Intenzív Tanulási Program

Esti intenzív tanulási program 10. évfolyam (felvétel korlátozott számban!)

Ha minimum 9. évfolyamos szakiskolai, szakközépiskolai, gimnáziumi, vagy szakgimnáziumi bizonyítvánnyal rendelkezik és szeretne minél hamarabb érettségi bizonyítványt, jelentkezhet intenzív tanulási programunk 10. évfolyamába.

Tanításheti 2 nap 15:30-20:00 között, és kéthetente pénteken.

A 'J' és 'K' osztályok heti beosztása (10. évfolyam):

Munkarend

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

ESTI 10. évfolyam

 

15:30-20:00

 

15:30-20:00

kéthetente

 

A 'H' és 'I' osztályok heti beosztása (10. évfolyam):

Munkarend

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

ESTI 10. évfolyam

  15:30-20:00

 

 15:30-20:00

 

kéthetente

 

Az első félévben (2018. szeptember – 2018. december) a gimnázium 9. évfolyam anyagát ismételjük át. Az első féléves beszámolón a 9. évfolyam anyagának ismeretét mérjük.

A második félévben (2018. december – 2019. június) már a gimnázium 10. évfolyam anyagát tanulhatja.

Így egy tanév alatt ismételheti át a 9. évfolyam anyagát és bizonyítványt szerezhet a 10. évfolyam elvégzéséről! Sikeres tanév végi teljesítés után jogosult intenzív tanulási programunkban folytatni tanulmányait a 11. évfolyamon.

 

Esti intenzív tanulási program 11-12. évfolyam (felvétel korlátozott számban!)

Ha minimum 9. és 10. évfolyamos gimnáziumi, szakgimnáziumi, vagy (2017 előtti) szakközépiskolai bizonyítvánnyal, illetve sikeresen elvégzett szakközépiskolai szakiskolát végzettek középiskolája programban végzett I. évfolyamos bizonyítvánnyal rendelkezik és szeretne minél hamarabb érettségi bizonyítványt, jelentkezhet intenzív tanulási programunk 11. évfolyamába. (A 9. és a 10. évfolyamon a kötelező érettségi tantárgyak eredményei átlagának el kell érnie legalább a közepes eredményt (min. 2.8) a sikeres felvétel elnyerése érdekében.)

Tanításheti 2 nap 15:30-20:00 között, és kéthetente pénteken.

Az ’I’, 'J' és 'K' osztályok heti beosztása (11-12. évfolyam):

Munkarend

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

ESTI 11-12. évfolyam

 

15:30-20:00

 

15:30-20:00

kéthetente

Az első félévben (2018. szeptember – 2018. december) a 11. évfolyam anyagát vesszük át. A szintfelmérőn és az osztályozó vizsgákon a 11. évfolyam anyagának ismeretét mérjük.

Aki eredményesen levizsgázik, a második félévben (2019. január – 2019. április) már a 12. évfolyam anyagát tanulhatja, és tehet osztályozó vizsgákat a 12. évfolyam anyagából.

Így egy tanév alatt 2 évfolyamot végezhet el!

Nem könnyű vállalkozás a gimnáziumi anyagot rövidebb idő alatt megtanulni, de nem lehetetlen. Azért indítjuk el intenzív tanulási programunkat, hogy segítsünk! Használja ki az iskola és az osztálytársak segítségét!

Tandíj mentes munkarend!Naptár

 

A 2018-19-es tanév kezdése

A "hétfő-szerdai (2 hetente péntek)" osztályok évkezdése: 2018. szeptember 03. (hétfő) 15 óra 30 perc

A "kedd-csütörtöki (2 hetente péntek)" osztályok évkezdése: 2018. szeptember 04. (kedd) 15 óra 30 perc

Terembeosztás: a bejárat melletti hirdetőtáblán lesz kifüggesztveHatáridők

A határidők nyomon követésében és betartásában a NAPTÁR is segít, de az alábbi linkekre kattintva le is tölthetők a tanévre vonatkozó fontosabb információk.

 

2018-2019-es Tanév rendje_ESTITanított tantárgyakBeszámolók

A tanulmányai során a beszámolókon szerezheti meg azokat az érdemjegyeket, amelyek alapján a tanév végén bizonyítványt kaphat. A tanév során az esti munkarendben három beszámoló időszak van, amelyeket a tanév rendje határoz meg. Ezeket az időszakokat a naptár mutatja.

Ha valaki hiányzik a beszámolókon, vagy a beszámolók egy részén, kérvényt kell írnia, amelyben megindokolja és igazolja hiányzását, és kérelmezi a beszámolók pótlását. A pótlásokat a tanév rendje tartalmazza.

A beszámolók pótlásáról részletesen a vizsgaszabályzatban olvashat.

 

Az első beszámoló

9.A/F 2018.11.19. HÉTFŐ ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Történelem fszt. 3.
16:20-17:00 Irodalom fszt. 3.
17:10-17:50 Magyar nyelv fszt. 3.
     
2018.11.21. SZERDA ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Földrajz fszt. 3.
16:20-17:00 Matematika fszt. 3.
17:10-17:50 Biológia fszt. 3.
     
2018.11.23. PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
17:10-17:50 Angol nyelv fszt. 3.
18:00-18:40 Kémia fszt. 3.
18:50-19:30 Fizika fszt. 3.

 

9.B/F 2018.11.19. HÉTFŐ ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
16:20-17:00 Matematika fszt. 2.
17:10-17:50 Irodalom fszt. 2.
18:00-18:40 Magyar nyelv fszt. 2.
     
2018.11.21. SZERDA ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Történelem fszt. 2.
16:20-17:00 Biológia fszt. 2.
17:10-17:50 Angol nyelv fszt. 2.
     
2018.11.23. PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
17:10-17:50 Kémia fszt. 2.
18:00-18:40 Fizika fszt. 2.
18:50-19:30 Földrajz fszt. 2.

 

9.C/F 2018.11.20.KEDD ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Angol nyelv fszt. 3.
16:20-17:00 Matematika fszt. 3.
17:10-17:50 Biológia fszt. 3.
     
2018.11.22.CSÜT ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Történelem fszt. 3.
16:20-17:00 Irodalom fszt. 3.
17:10-17:50 Magyar nyelv fszt. 3.
     
2018.11.23. PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
17:10-17:50 Fizika I. em. 35.
18:00-18:40 Földrajz I. em. 35.
18:50-19:30 Kémia I. em. 35.

 

10.A/F 2018.11.16.PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
17:10-17:50 Matematika fszt. 6.
18:00-18:40 Földrajz fszt. 6.
18:50-19:30 Kémia fszt. 6.
     
2018.11.19. HÉTFŐ ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Történelem fszt. 6.
16:20-17:00 Angol nyelv fszt. 6.
17:10-17:50 Biológia fszt. 6.
     
2018.11.21. SZERDA ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Fizika fszt. 6.
16:20-17:00 Magyar nyelv fszt. 6.
17:10-17:50 Irodalom fszt. 6.

 

10.B/F 2018.11.16.PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
16:20-17:00 Angol nyelv fszt. 8.
17:10-17:50 Földrajz fszt. 8.
18:00-18:40 Matematika fszt. 8.
     
2018.11.19. HÉTFŐ ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Biológia fszt. 8.
16:20-17:00 Történelem fszt. 8.
17:10-17:50 Irodalom fszt. 8.
     
2018.11.21.SZERDA ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Magyar nyelv fszt. 8.
16:20-17:00 Fizika fszt. 8.
17:10-17:50 Kémia fszt. 8.

 

10.C/F 2018.11.16.PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Fizika fszt. 7.
16:20-17:00 Kémia fszt. 7.
17:10-17:50 Matematika fszt. 7.
     
2018.11.20.KEDD ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Magyar nyelv fszt. 7.
16:20-17:00 Biológia fszt. 7.
17:10-17:50 Angol nyelv fszt. 7.
     
2018.11.22.CSÜT ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Történelem fszt. 7.
16:20-17:00 Irodalom fszt. 7.
17:10-17:50 Földrajz fszt. 7.

 

10.H/F 2018.11.16.PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Angol nyelv I. em. 38.
16:20-17:00 Földrajz I. em. 38.
17:10-17:50 Matematika I. em. 38.
     
2018.11.19.HÉTFŐ ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
16:20-17:00 Történelem I. em. 38.
17:10-17:50 Kémia I. em. 38.
18:00-18:40 Biológia I. em. 38.
     
2018.11.21.SZERDA ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Irodalom I. em. 38.
16:20-17:00 Magyar nyelv I. em. 38.
17:10-17:50 Fizika I. em. 38.

 

10.J/F 2018.11.16.PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Földrajz I. em. 37.
16:20-17:00 Fizika I. em. 37.
17:10-17:50 Kémia I. em. 37.
     
2018.11.20.KEDD ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Történelem I. em. 39.
16:20-17:00 Irodalom I. em. 39.
17:10-17:50 Magyar nyelv I. em. 39.
     
2018.11.22.CSÜT ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Matematika I. em. 39.
16:20-17:00 Biológia I. em. 39.
17:10-17:50 Angol nyelv I. em. 39.

 

11.A/F 2018.11.19. HÉTFŐ ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Irodalom I. em. 36.
16:20-17:00 Matematika I. em. 36.
17:10-17:50 Történelem I. em. 36.
     
2018.11.21. SZERDA ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Magyar nyelv I. em. 36.
16:20-17:00 Etika I. em. 36.
  GYAKORLATI VIZSGA  
17:10-17:50 Informatika inf terem
     
2018.11.23. PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Fizika I. em. 36.
16:20-17:00 Angol nyelv I. em. 36.
17:10-17:50 Biológia I. em. 36.

 

11.B/F 2018.11.19. HÉTFŐ ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
16:20-17:00 Biológia I. em. 37.
17:10-17:50 Történelem I. em. 37.
18:00-18:40 Etika I. em. 37.
     
2018.11.21. SZERDA ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Angol nyelv I. em. 37.
16:20-17:00 Magyar nyelv I. em. 37.
17:10-17:50 Irodalom I. em. 37.
     
2018.11.23. PÉNTEK GYAKORLATI VIZSGA HELYE
15:30-16:10 Informatika inf term
  ÍRÁSBELI VIZSGÁK  
16:20-17:00 Fizika I. em. 37.
17:10-17:50 Matematika I. em. 37.

 

11.C/F 2018.11.20.KEDD ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Történelem fszt. 6.
16:20-17:00 Etika fszt. 6.
17:10-17:50 Matematika fszt. 6.
     
2018.11.22.CSÜT ÍRÁSBELI VIZSGA HELYE
15:30-16:10 Biológia fszt. 6.
  GYAKORLATI VIZSGA  
16:20-17:00 Informatika inf terem
  ÍRÁSBELI VIZSGA  
17:10-17:50 Magyar nyelv fszt. 6.
     
2018.11.23. PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Irodalom fszt. 6.
16:20-17:00 Fizika fszt. 6.
17:10-17:50 Angol nyelv fszt. 6.

 

11.D/F 2018.11.20.KEDD ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Biológia fszt. 8.
16:20-17:00 Történelem fszt. 8.
17:10-17:50 Etika fszt. 8.
     
2018.11.22.CSÜT ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Fizika fszt. 8.
16:20-17:00 Matematika fszt. 8.
  GYAKORLATI VIZSGA  
17:10-17:50 Informatika inf terem
     
2018.11.23. PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
16:20-17:00 Angol nyelv fszt. 8.
17:10-17:50 Irodalom fszt. 8.
18:00-18:40 Magyar nyelv fszt. 8.

 

12.A/F 2018.11.16. PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Magyar nyelv I. em. 39.
16:20-17:00 Irodalom I. em. 39.
17:10-17:50 Angol nyelv I. em. 39.
     
2018.11.21. SZERDA ÍRÁSBELI VIZSGA HELYE
15:30-16:10 Történelem I. em. 39.
  GYAKORLATI VIZSGA  
16:20-17:00 Informatika inf terem
  ÍRÁSBELI VIZSGA  
17:10-17:50 Matematika I. em. 39.
     
2018.11.23. PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGA HELYE
16:20-17:00 Társadalomismeret II. em. 67.

 

12.B/F 2018.11.16. PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
17:10-17:50 Irodalom fszt. 3.
18:00-18:40 Magyar nyelv fszt. 3.
18:50-19:30 Matematika fszt. 3.
     
2018.11.21. SZERDA ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
16:20-17:00 Angol nyelv fszt. 5.
17:10-17:50 Történelem fszt. 5.
  GYAKORLATI VIZSGA  
18:00-18:40 Informatika inf terem
     
2018.11.23. PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGA HELYE
16:20-17:00 Társadalomismeret II. em. 67.

 

12.C/F 2018.11.16. PÉNTEK GYAKORLATI VIZSGA HELYE
16:20-17:00 Informatika inf terem
  ÍRÁSBELI VIZSGÁK  
17:10-17:50 Irodalom fszt. 2.
18:00-18:40 Magyar nyelv fszt. 2.
     
2018.11.22. CSÜT ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Történelem fszt. 2.
16:20-17:00 Angol nyelv fszt. 2.
17:10-17:50 Matematika fszt. 2.
     
2018.11.23. PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGA HELYE
15:30-16:10 Társadalomismeret fszt. 5.

 

A második beszámoló

(2019. március 18-22. és március 29. A pontos beszámolórendet a vizsgák előtt két héttel tesszük közzé.)

 

A harmadik beszámoló

(2019. május 29-június 04. 9-11. évfolyamon. A pontos beszámolórendet a vizsgák előtt két héttel tesszük közzé.)

 

Szintfelmérő

 (2018. november 16-23. között. A pontos beszámolórendet a vizsgák előtt két héttel tesszük közzé.)Szintfelmérő vizsgák

11.I/F 2018.11.20.KEDD ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Matematika I. em. 36.
16:20-17:00 Irodalom I. em. 36.
17:10-17:50 Magyar nyelv I. em. 36.
     
2018.11.22.CSÜT ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Angol nyelv I. em. 36.
16:20-17:00 Fizika I. em. 36.
17:10-17:50 Történelem I. em. 36.
     
2018.11.23. PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGA HELYE
15:30-16:10 Biológia I. em. 39.
  GYAKORLATI VIZSGA  
16:20-17:00 Informatika inf terem
  ÍRÁSBELI VIZSGA  
17:10-17:50 Etika I. em. 39.

 

11.J/F 2018.11.20.KEDD ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Matematika I. em. 38.
16:20-17:00 Irodalom I. em. 38.
17:10-17:50 Magyar nyelv I. em. 38.
     
2018.11.22.CSÜT ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Angol nyelv I. em. 38.
16:20-17:00 Fizika I. em. 38.
17:10-17:50 Történelem I. em. 38.
     
2018.11.23. PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGA HELYE
16:20-17:00 Biológia I. em. 38.
  GYAKORLATI VIZSGA  
17:10-17:50 Informatika inf terem
  ÍRÁSBELI VIZSGA  
18:00-18:40 Etika I. em. 38.

 

11.K/F 2018.11.20.KEDD ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Matematika I. em. 37.
16:20-17:00 Irodalom I. em. 37.
17:10-17:50 Magyar nyelv I. em. 37.
     
2018.11.22.CSÜT ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Angol nyelv I. em. 37.
16:20-17:00 Fizika I. em. 37.
17:10-17:50 Történelem I. em. 37.
     
2018.11.23. PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
16:20-17:00 Biolgia fszt. 7.
17:10-17:50 Etika fszt. 7.
  GYAKORLATI VIZSGA  
18:00-18:40 Informatika inf terem

 

 

 

Szintfelmérő vizsga
9. évfolyam
       
9.o. 2018.11.19.HÉTFŐ ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Angol nyelv fszt. 7.
16:20-17:00 Irodalom fszt. 7.
17:10-17:50 Matematika fszt. 7.
     
2018.11.20.KEDD ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Magyar nyelv fszt. 2.
16:20-17:00 Történelem fszt. 2.
17:10-17:50 Földrajz fszt. 2.
     
2018.11.21. SZERDA ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Fizika I. em. 35.
16:20-17:00 Kémia I. em. 35.
17:10-17:50 Biológia I. em. 35.

 

Szintfelmérő vizsga
11.A-B-C-D/F és 11.TÁV
       
11.o. 2018.11.20.KEDD ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Matematika fszt. 5.
16:20-17:00 Irodalom fszt. 5.
17:10-17:50 Magyar nyelv fszt. 5.
     
2018.11.21.SZERDA GYAKORLATI VIZSGA HELYE
15:30-16:10 Informatika inf terem
  ÍRÁSBELI VIZSGÁK  
16:20-17:00 Biológia fszt. 7.
17:10-17:50 Etika fszt. 7.
     
2018.11.22.CSÜT ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Angol nyelv fszt. 5.
16:20-17:00 Fizika fszt. 5.
17:10-17:50 Történelem fszt. 5.


Kérvényminták

Az alábbiakban kérvény mintát adunk ki, amely a linkre kattintva letölthető. Fontos, hogy a kérelem csak kézzel aláírva válik érvényessé.

Általános kérelem minta

 

Különbözeti vizsga kérelem

 

Előrehozott osztályozóvizsga kérelem Január

 

Előrehozott osztályozóvizsga kérelem Április/Június

 

Előrehozott osztályozóvizsga kérelem_szeptemberi időszak_angol, informatika