Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Esti

Ügyintézés

Tisztelt Érdeklődő! Kedves Tanulónk!
A nyári szünetben ügyintézésre az ügyeleti napokon van lehetőség.
Ügyeleti napok:
 
2021.07.14.   10:00-13:00
2021.07.28.   10:00-13:00
2021.08.11.   10:00-13:00
 

Telefon:
(1)-312-10-67
(1)-312-06-87

Mellékek:
117 titkárság
119 vezetőség
120 tanáriMájus 10-től

2021. május 10-től ismét jelenléti oktatásban folytatódik nálunk is a tanév.

Az órák iskolánkban lesznek. B héttel kezdünk.

Belépéskor kötelező mindenkinek a lázmérés, kézfertőtlenítés.

Az osztályok órarendje letölthető innen:

A. hét - minden páratlan hét

B. hét - minden páros hét

A IV. beszámoló, az osztályozó és a különbözeti vizgsák személyes jelenléttel, iskolánkban kerülnek megszervezésre.

 Beszámolók

A tanulmányai során a beszámolókon szerezheti meg azokat az érdemjegyeket, amelyek alapján a tanév végén bizonyítványt kaphat. A tanév során az esti munkarendben négy beszámoló időszak van, amelyeket a tanév rendje határoz meg. 

Ha hiányzik a beszámolókon azt pótolhatja. A pótláshoz kérjük az adott szaktanárral felvenni a kapcsolatot.

Amennyiben kettő vagy több beszámolón hiányzott, akkor osztályozó vizsgára kötelezett, azon részt kell vennie és az egész éves anyagból kell vizsgáznia a sikeres jegy megszerzéséért.

A beszámolók időpontja:

1. beszámoló:

2020. november 2. - november 6.

2. beszámoló: 

2021. január 4. - január 15.

 

3. beszámoló:

2021. március 22. - március 29.

!!! Digitálisan megtartva - a digitális munkarend miatt !!!

Írásbeli beszámoló esetén: a szaktanár kiadja a feladatokat, rögzíti a határidőt. A visszaküldés legutolsó határideje: március 29. A szaktanár a feladatot kérheti moodle-n, emailben, classroomban vagy egyéb a tanulókkal megbeszélt módon.

Szóbeli beszámoló esetén: a szaktanár egyeztet a tanulókkal a szóbeli beosztásról. A szóbeli a virtuális, internetes tanteremben (Meet) zajlik. 

FONTOS !!! A 12. évfolyamos tanulók közül, akik március 29-ig nem szereztek tantárgyanként legalább két beszámoló jegyet (azaz csak egyet írtak meg, vagy egyet sem és így nincs két jegyük az eKrétában és így nem lettek év végére lezárva), osztályozó vizsgát kell tenniük azokból a tantárgyakból, amelyekből nincs meg a legalább két érdemjegyük (nincsenek év végére lezárva). Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, az egész éves tananyagot tartalmazza, valamint személyesen (az iskolában, személyes megjelenéssel) zajlik, április 21-27. között.

A 9-11. évfolyamos tanulók számára a négy beszámolóból három teljesítése kötelező. Így a 9-11. évfolyamos tanulók közül akik március 29-ig nem szereztek a tanév során legalább két érdemjegyet, azoknak osztályozó vizsgát kell tenniük azokból a tantárgyakból, amelyekből nincs meg a legalább két érdemjegyük. Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, az egész éves tananyagot tartalmazza, valamint személyesen (az iskolában, személyes megjelenéssel) zajlik, május 31-től.

 

4. beszámoló (csak 9-11. évfolyamosoknak):

2021. május 14. - május 21.

 

A beszámolók rendje, típusa:

* A rendkívüli vírushelyzet miatt a beszámolók típusától a szaktanár eltérhet!
Mindenképp egyeztessenek a szaktanárokkal! *Érettségi előkészítő órák

A nálunk tanuló 12. évfolyamos tanulóknak az alábbi érettségi felkészítő órákat tartjuk:

 • társadalomismeret: Urbán Marianna - hétfő 1-2. óra, csütörtök 4-5. óra
 • informatika: Kőszegi Roberta - hétfő 1-2. óra, kedd 1-2. óra
 • informatika: Schlemmer Gábor - kedd 4-5. óra
 • biológia: Büki Gusztáv - szerda 3-4. óra, csütörtök 2-3. óra
 • történelem: Urbán Marianna - szerda 7. óra

 Szaktanáraink korrepetálása:

 • Barber Zsuzsanna (9.c) - matematika - kedd 0. óra
 • Barber Zsuzsanna (12.d) - matematika - csütörtök 0. óra
 • Budai Andrea (12.a) - angol nyelv - kedd 2-3. óra
 • Büki Gusztáv (11.évf) - földrajz - kedd 2-3. óra
 • Csóra Karola (12.c) - magyar - B. hét csütörtök 0. óra, szerda 3. óra, A. hét szerda 4.
 • Csóra Karola (12.d) - magyar - B. hét szerda 4., szerda 5.
 • Fincziczkiné Barkaszi Erika Dóra (12.ac) - matematika - csütörtök 0. óra, szerda 7. óra
 • Fincziczkiné Barkaszi Erika Dóra (9.a) - matematika - hétfő 0. óra
 • dr. Hima Gabriella - német nyelv 11-12. - B. hét péntek 0-1-2-3. óra
 • Kiss Andrea - magyar (9.b) - kedd 7. óra
 • Kiss Marianna - matematika (12.b) - A. hét péntek 0. óra
 • Koós-Hutás Gergely - fizika -csütörtök 6-7. óra
 • Steinhauser Gyöngyi - magyar nyelv és irodalom (12. évf.) - B. hét hétfő 0., B hét szerda 0., minden szerdán 7. óra
 • Szvobodáné Pataki Zsuzsanna - angol nyelv (12. évf.) - szerda 2-3. óra
 • Tornyi Edit - kedd 3-4. óra (12.a), szerda 3. óra (10.c)
 • Urbán Marianna - társadalomismeret - hétfő 1-2. óra, csütörtök 4-5. óra


Tanév rendjeTanított tantárgyakKérvényminták

Az alábbiakban kérvény mintát adunk ki, amely a linkre kattintva letölthető. Fontos, hogy a kérelem csak kézzel aláírva válik érvényessé.

Általános kérelem minta - 2019

 

Különbözeti vizsga kérelem - 2019

 

 

Évvégi osztályozóvizsga kérelem

 

 Az ESTI oktatás

Az ESTI munkarendű tanulóink számára biztosítjuk a tanórai felkészülést az érettségi tantárgyakra és lehetőséget adunk, hogy tanulmányaikat iskolánkban munkahelyi és családi elfoglaltságaik mellett végezhessék, ezért a következőkben részletezett módon működtetjük ESTI munkarendünket:

Tanítás: szakórák heti 2 nap 15:30-20:00 között, és kéthetente pénteken 15:30-20:00.

Érdemjegyek: negyedévente, beszámolókon (3 írásbeli beszámoló tanév közben és 1 szóbeli/írásbeli beszámoló a tanév végén).

/A 12. évfolyamon a tanév rövidsége miatt csak három beszámoló van: 2 írásbeli, 1 szóbeli/írásbeli/

Tanulási segédanyagok: az órai munkát támogató és az otthoni készülést segítő tanulási segédanyagok bőségesen rendelkezésre állnak moodle felületünkön, amelyhez minden tanulónk hozzáférést kap.

Minden középiskolai évfolyamba (9.-12. évfolyam) lehet jelentkezni, minden évfolyamon indítunk osztályokat. A 9. évfolyamba 8 általános iskolai végzettséggel is fogadunk jelentkezőket. (Különleges tanulási programjainkról lejjebb olvashat.)

Az a jó az estiben, hogy van idő a tanári magyarázatra és a tanulói kérdésekre. A számonkérések negyedévenként vannak szóbeli és írásbeli beszámolókon. Az estin igazi osztályközösségek alakulhatnak ki, a tanulók jól ismerik és segítik egymást. Az esti tehát nagyon hasonlít a nappali oktatáshoz. Akinek nagyon kell az iskola ahhoz, hogy rendszeresen tanuljon, mindenképpen az ESTIT válassza!

Tandíj mentes munkarend!Adatkezelési tájékoztatóDigitális munkarend

 

Kedves Tanulóink!

2020. november 11-től az ország többi középiskolájához hasonlóan, mi is digitális munkarendre állunk át.

A digitális oktatás a következőket jelenti iskolánk esetében:

* a 12. évfolyam osztályainak:

 • minden héten egy napon (szerda vagy csütörtök) digitális, internetes órákat tartunk,
 • minden héten egy napon (hétfő vagy kedd), a kötelező érettségi tantárgyakból kicsoportos (max. 10 fő részére) személyes konzultációt tartunk az iskola épületében (részletek lejjebb *)

* a 9-11. évfolyam osztályainak:

 • minden második héten egy napon digitális, internetes órákat tartunk,
 • hétről-hétre minden tantárgyból tanuló által elvégzendő, otthoni, önálló feladatot adunk,
 • minden tanár kolléga, minden héten egy tanítási óra erejéig konzultációt tart digitálisan.

Ezeken túl minden csoportnak lehetősége van:

 • a szaktanárral egyeztetett módon több digitális órát tartani, gyakorolni, valamint
 • a szaktanárral egyeztetett módon az iskolában kiscsoportos konzultációt tartani.
 
ÓRAREND: A digitális munkarend alatti órarend letölthető ide kattintva (PDF).
 
Az órarendben szerepelnek osztott órák.
Angol / Német esetében, kérjük, hogy az angolosok az angol csoportba, a németesek a német csoportba kapcsolódjanak.
A Fizika / Művészet, a Biológia / Földrajz, a Kémia / Földrajz és hasonló osztások esetében:
- a hónap első A (vagy B hetében) a felső tantárgy óráját tartjuk,
- a hónap második A (vagy B hetében) az alsó tantárgy óráját tartjuk.
 
Az online órákhoz csatlakozás: terezestigimi.hu -> esti puzzle-t megnyitva az oldal tetején található táblázatban az osztály "tantermének" megfelelő linkjére kattintva.
Az osztály virtuális "tanterme" valójában egy Google Meet "szoba". A kattintás után bejelentkezést kérhet a gmail-be. Majd utána a "Belépés" gombra kattintva jut a virtuális tanterembe.
A felületen középen alul kérjük kapcsolják ki a mikrofont, és csak kérdés esetén kapcsolják be. Kérjük, hogy ne vágjanak egymás szavába, tartsák be az etikett és a netikett szabályait.
A tanórát rögzíteni adatvédelmi és személyiségi jogok miatt szigorúan tilos!
Kilépni kérem, hogy a középen alul található piros telefonjellel lépjenek.
 
!!! A tanítási órákhoz csatlakozni, valamint a kiadott feladatokat megtekinteni az alábbi táblázat megfelelő sorára kattintva tudnak !!!
 
A tanítási órákhoz csak az iskolában leadott gmail.com-os címükkel tudnak csatlakozni.
 
Ha nincs gmail.com-os címük kérjük hozzanak létre egyet, majd írjanak egy levelet az új gmail.com-os címükről, benne nevükkel, osztályukkal a schlemmer.gabor@szinyeigimibp.hu címre.
 
Csatlakozási gond, probléma esetén is kérem, hogy a schlemmer.gabor@szinyeigimibp.hu címre írjanak! Köszönöm!
 
Német nyelvi tanteremhttps://meet.google.com/cds-wiqs-sfc
 
Osztály Online óra napja Online óra linkje Heti feladatok
9.A/F csak A hét, hétfő https://meet.google.com/qmr-echq-wtu https://bit.ly/feladatok_9a
9.B/F csak A hét, hétfő https://meet.google.com/afs-ppkz-ctr https://bit.ly/feladatok_9b
9.C/F csak A hét, kedd https://meet.google.com/gxa-rrqc-bgd https://bit.ly/feladatok_9c
10.A/F csak B hét, hétfő https://meet.google.com/zvx-etub-pja https://bit.ly/feladatok_10a
10.B/F csak B hét, hétfő https://meet.google.com/mgg-ystv-eut https://bit.ly/feladatok_10b
10.C/F csak B hét, kedd https://meet.google.com/qnj-weqk-rmb https://bit.ly/feladatok_10c
11.A/F csak A hét, hétfő https://meet.google.com/vou-jyuk-kzr https://bit.ly/feladatok_11a
11.B/F csak A hét, hétfő https://meet.google.com/crt-edie-jfn https://bit.ly/feladatok_11b
11.C/F csak A hét, kedd https://meet.google.com/sot-bcid-cxg https://bit.ly/feladatok_11c
11.D/F csak A hét, kedd https://meet.google.com/sse-bqyr-kxm https://bit.ly/feladatok_11d
12.A/F* minden héten szerdán https://meet.google.com/aoi-sfvv-eeg https://bit.ly/feladatok_12a
12.B/F* minden héten szerdán https://meet.google.com/jxe-vriq-ncs https://bit.ly/feladatok_12b
12.C/F* minden héten csütörtökön https://meet.google.com/bee-qifk-kqd https://bit.ly/feladatok_12c
12.D/F* minden héten csütörtökön https://meet.google.com/frv-sduf-ngc https://bit.ly/feladatok_12d
 
* Kiscsoportos érettségi konzultációk - csak a 12. évfolyamosoknak:
 
 
hétfő A hét:
 
hétfő B hét:
12.A/F
1-2. angol nyelv
3-4. történelem
 
1-2. magyar (12.B/F-el)
3-4. matematika
 
12.B/F
1-2. angol nyelv - online
3-4. matematika - tömbösítve (más időben)  
1-2. magyar (12.A/F-el)
6-7. történelem - online
           
Társadalomismeret konzultációk - csak digitálisan      
12.A/F A hét szerda 7. óra        
12.B/F B hét szerda 7. óra        
           
           
 
kedd A hét:
 
kedd B hét:
12.C/F
1-2. történelem 3-4. angol nyelv - online   1-2. matematika 3-4. magyar (12.D/F-el)
 
12.D/F
1-2. angol nyelv 3-4. történelem   1-2. matematika 3-4. magyar (12.C/F-el)
           
Társadalomismeret konzultációk - csak digitálisan      
12.C/F és 12.D/F összevonva: A hét kedd 7. óra      
 
 
ONLINE KONZULTÁCIÓK:
Minden tanárunk a hét egy napján egy órás konzultációt tart, ahol fogadja kérdéseiket, kéréseiket. Ennek beosztása folyamatban van. Amint elkészült itt megtalálják majd tanáraink időpontjait és itt tudnak csatlakozni majd a megbeszéléshez.
 
Név Link
Barber Zsuzsanna https://meet.google.com/txt-fvkq-szn
Barna Tamás https://meet.google.com/gpo-gvpm-njw
Budai Andrea https://meet.google.com/uea-aiju-fge
Büki Elemér Gusztáv https://meet.google.com/dkt-smcc-ioj
Csóra Karolin Ilona https://meet.google.com/ywa-przn-wty
Együd Bence Norbert https://meet.google.com/cvd-wuae-tbw
Fincziczkiné Barkaszi Erika Dóra https://meet.google.com/drt-wjae-rqe
Gömöriné Körössy Ildikó Anna https://meet.google.com/yzb-idxs-ygs - Kedd: 1750-18:30
Dr. Hima Gabriella https://meet.google.com/cds-wiqs-sfc
Kiss Andrea Éva https://meet.google.com/bwo-upbd-bbj
Kiss Marianna https://meet.google.com/mzz-yezr-vqt
Koós-Hutás Gergely https://meet.google.com/vum-hgmc-ith
Kőszegi Roberta https://meet.google.com/bdx-pkee-ota
Pirisi Zoltán https://meet.google.com/ets-pwno-kfp
Schlemmer Gábor https://meet.google.com/wzx-vvxb-cwf
Somogyi Zoltán https://meet.google.com/rhm-eckh-yfv
Steinhauser Gyöngyi https://meet.google.com/pst-bwhr-ykv
Suha Réka Szilvia https://meet.google.com/bjh-zjfh-agy
Szvobodáné Pataki Zsuzsanna https://meet.google.com/xig-dymw-ghv
Tornyi Edit Anita https://meet.google.com/voa-rnir-heo
Urbán Marianna https://meet.google.com/jmr-ppyr-xae