Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Esti

Jelentkezés Különbözeti Vizsgára

Kedves Diákok!

Akiknek különbözeti vizsgát kell tenniük, azok kérem ne felejtsék el kitölteni a jelentkezési lapot. (határidő szeptember 24.)Büfé

Kedves Tanulónk!
 
A büfé az esti tanrendre való tekintettel, este 6-ig tart nyitva.


Az ESTI oktatás

Az ESTI munkarendű tanulóink számára biztosítjuk a tanórai felkészülést az érettségi tantárgyakra és lehetőséget adunk, hogy tanulmányaikat iskolánkban munkahelyi és családi elfoglaltságaik mellett végezhessék, ezért a következőkben részletezett módon működtetjük ESTI munkarendünket:

Tanítás: szakórák heti 2 nap 15:30-20:00 között, és kéthetente pénteken 15:30-20:00.

Érdemjegyek: negyedévente, beszámolókon (3 írásbeli beszámoló tanév közben és 1 szóbeli/írásbeli beszámoló a tanév során).

/A 12. évfolyamon a tanév rövidsége miatt csak három beszámoló van: 2 írásbeli, 1 szóbeli/írásbeli/

Tanulási segédanyagok: az órai munkát támogató és az otthoni készülést segítő tanulási segédanyagok bőségesen rendelkezésre állnak moodle felületünkön, amelyhez minden tanulónk hozzáférést kap.

Minden középiskolai évfolyamba (9.-12. évfolyam) lehet jelentkezni, minden évfolyamon indítunk osztályokat. A 9. évfolyamba 8 általános iskolai végzettséggel is fogadunk jelentkezőket. (Különleges tanulási programjainkról lejjebb olvashat.)

Az a jó az estiben, hogy van idő a tanári magyarázatra és a tanulói kérdésekre. A számonkérések negyedévenként vannak szóbeli és írásbeli beszámolókon. Az estin igazi osztályközösségek alakulhatnak ki, a tanulók jól ismerik és segítik egymást. Az esti tehát nagyon hasonlít a nappali oktatáshoz. Akinek nagyon kell az iskola ahhoz, hogy rendszeresen tanuljon, mindenképpen az ESTIT válassza!

Tandíj mentes munkarend!Tanított tantárgyakBeszámolók

A tanulmányai során a beszámolókon szerezheti meg azokat az érdemjegyeket, amelyek alapján a tanév végén bizonyítványt kaphat. A tanév során az esti munkarendben négy beszámoló időszak van, amelyeket a tanév rendje határoz meg. 

Ha hiányzik a beszámolókon azt pótolhatja. A pótláshoz kérjük az adott szaktanárral felvenni a kapcsolatot.

Amennyiben kettő vagy több beszámolón hiányzott, akkor osztályozó vizsgára kötelezett, azon részt kell vennie és az egész éves anyagból kell vizsgáznia a sikeres jegy megszerzéséért.

A beszámolók időpontja:

1. beszámoló:

2021. október 18-22 között (terv) (különbözeti vizsga)

2. beszámoló: 

2022. január 10-14 között (terv) 

3. beszámoló:

 2022. április 7-13 között (terv)

4. beszámoló (csak 9-11. évfolyamosoknak):

 2022. június 9-15 között (terv)

A beszámolók rendje, típusa:Érettségi előkészítő órák

A 2021/22-es tanévben a nálunk tanuló 12. évfolyamos diákoknak érettségi felkészítőket tartunk: társadalomismeret, művészetek, informatika, biológia tantárgyakból.

Az órák időpontja, tanárai még szervezés alatt. Türelmüket köszönjük!Tanév rendjeAdatkezelési tájékoztatóJavító- és különbözetivizsga

A javítóvizsga időpontja: 2021. augusztus 26-án (csütörtökön) 16:30-tól. A javítóvizsgára jelentkezni nem kell.

I. különbözeti vizsga időpontja: 2021. augusztus 26-án (csütörtökön) 16:30-tól. A különbözeti vizsgára viszont jelentkezni kell !!!

Bővebben a vizsgák menüpontban >>> ide kattintva <<<