Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Esti

Órarendek - 2023/24-es tanév

Osztályaink aktuális órarendjét megtalálják az eKrétában vagy itt:Beszámolók - ideje, típusa

A tanulmányai során a beszámolókon szerezheti meg azokat az érdemjegyeket, amelyek alapján a tanév végén bizonyítványt kaphat. A tanév során az esti munkarendben négy beszámoló időszak van, amelyeket a tanév rendje határoz meg. 

Ha hiányzik a beszámolókon azt pótolhatja. A pótláshoz kérjük az adott szaktanárral felvenni a kapcsolatot.

Amennyiben kettő vagy több beszámolón hiányzott, akkor osztályozó vizsgára kötelezett, azon részt kell vennie és az egész éves anyagból kell vizsgáznia a sikeres jegy megszerzéséért.

A beszámolók időpontja:

1. beszámoló: (és különbözeti vizsgák)

2023. október 16 - 20 között

A beszámoló részletes beosztása ezen a linken érhető el!

2. beszámoló: 

2023. december 11 - 20 között

A beszámoló részletes beosztása ezen a linken érhető el!

3. beszámoló:

2024. április 10 - 16 között

A beszámoló részletes beosztása ezen a linken érhető el!

4. beszámoló (csak 9-11. évfolyamosoknak):

2024. május 27 - június 4. között

A beszámoló részletes beosztása ezen a linken érhető el!

A beszámolók rendje, típusa:

 

9. évfolyam Beszámoló
1. 2. 3. 4.
magyar nyelv és irodalom írásbeli írásbeli írásbeli szóbeli
matematika írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli
1. idegennyelv írásbeli írásbeli írásbeli szóbeli
történelem írásbeli beadandó szóbeli írásbeli
biológia beadandó írásbeli beadandó írásbeli
földrajz beadandó írásbeli beadandó írásbeli
fizika írásbeli beadandó írásbeli beadandó
kémia írásbeli beadandó írásbeli beadandó
digitális kultúra gyakorlati gyakorlati gyakorlati beadandó
         
         
10. évfolyam Beszámoló
1. 2. 3. 4.
magyar nyelv és irodalom írásbeli szóbeli írásbeli írásbeli
matematika írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli
1. idegennyelv írásbeli írásbeli szóbeli írásbeli
történelem beadandó szóbeli írásbeli írásbeli
biológia beadandó írásbeli beadandó írásbeli
földrajz beadandó írásbeli beadandó írásbeli
fizika írásbeli beadandó írásbeli beadandó
kémia írásbeli beadandó írásbeli beadandó
digitális kultúra gyakorlati gyakorlati gyakorlati beadandó
         
         
11. évfolyam Beszámoló
1. 2. 3. 4.
magyar nyelv és irodalom írásbeli írásbeli szóbeli írásbeli
matematika írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli
1. idegennyelv írásbeli szóbeli írásbeli írásbeli
történelem írásbeli beadandó írásbeli szóbeli
természettudomány beadandó beadandó beadandó beadandó
digitális kultúra gyakorlati gyakorlati gyakorlati beadandó
művészetek beadandó írásbeli írásbeli beadandó
         
         
12. évfolyam Beszámoló  
1. 2. 3.  
magyar nyelv és irodalom írásbeli írásbeli szóbeli  
matematika írásbeli írásbeli írásbeli
(próba érettségi)
 
I. idegen nyelv (angol/német) írásbeli írásbeli szóbeli  
II. idegen nyelv (angol/német) beadandó beadandó beadandó  
történelem írásbeli beadandó szóbeli  
állampolgári ismeretek írásbeli írásbeli beadandó  
mozgóképkultúra és médiaismeret beadandó beadandó beadandó  
művészetek beadandó írásbeli beadandó  


Tanév rendje - naptár - fontosabb dátumokOnline tantermek - digitális oktatáshoz

Digitális oktatás (távoktatás, rendkívüli helyzet, pandémia, stb.) esetén az alábbi linkekre kattintva tudnak az osztály online tantermébe és a digitális órájához csatlakozni.

(A belépéshez a regisztrációs/beiratkozás során megadott gmail.com-os címüket használják! Amennyiben nem tudnak belépni kérjük, hogy írják meg a felnott@szinyeigimibp.hu címre a gmail.com-os címüket és osztályukat!)

9.A/F- https://meet.google.com/fbj-qgfv-cpc

9.B/F- https://meet.google.com/zkx-rdop-fkg

9.C/F- https://meet.google.com/wou-niix-qnh

10.A/F- https://meet.google.com/ogd-udjr-skv

10.B/F- https://meet.google.com/xrc-hgsb-kru

10.C/F- https://meet.google.com/tyr-oifz-sbq

11.A/F- https://meet.google.com/ijh-mrqr-khn

11.B/F- https://meet.google.com/qig-ckfu-fid

11.C/F- https://meet.google.com/iso-xwis-xvy

12.A/F- https://meet.google.com/fpg-ofvh-pit

12.B/F- https://meet.google.com/rtw-qnma-etp

12.C/F- https://meet.google.com/hms-ckga-ubk

Német nyelv - dr. Hima Gabriella- https://meet.google.com/kyk-citx-zwn

Német nyelv - dr. Tóth Ágnes- https://meet.google.com/swp-wqzz-rpg

Természettudomány (Biológia)- https://meet.google.com/hnt-zedc-xba

Természettudomány (Fizika)- https://meet.google.com/sit-oeym-uah

Természettudomány (Földrajz)- https://meet.google.com/dvh-bbyk-jkf

 

 Tanított tantárgyakAz ESTI oktatásról

Az ESTI munkarendű tanulóink számára biztosítjuk a tanórai felkészülést az érettségi tantárgyakra és lehetőséget adunk, hogy tanulmányaikat iskolánkban munkahelyi és családi elfoglaltságaik mellett végezhessék, ezért a következőkben részletezett módon működtetjük ESTI munkarendünket:

Tanítás: szakórák heti 2 nap jellemzően 14:45-21:00 között, és kéthetente pénteken 14:45-21:00 között.

Érdemjegyek: negyedévente, beszámolókon (általában 3 írásbeli beszámoló tanév közben és 1 szóbeli/írásbeli beszámoló a tanév során).

/A 12. évfolyamon a tanév rövidsége miatt csak három beszámoló van: ez általában 2 írásbeli, és 1 szóbeli./

Tanulási segédanyagok: az órai munkát támogató és az otthoni készülést segítő tanulási segédanyagok bőségesen rendelkezésre állnak moodle felületünkön, amelyhez minden tanulónk hozzáférést kap.

Minden középiskolai évfolyamba (9.-12. évfolyam) lehet jelentkezni, minden évfolyamon indítunk osztályokat. A 9. évfolyamba 8 általános iskolai végzettséggel is fogadunk jelentkezőket. 

Az a jó az estiben, hogy van idő a tanári magyarázatra és a tanulói kérdésekre. A számonkérések negyedévenként vannak szóbeli és írásbeli beszámolókon. Az estin igazi osztályközösségek alakulhatnak ki, a tanulók jól ismerik és segítik egymást. Az esti tehát nagyon hasonlít a nappali oktatáshoz. Akinek nagyon kell az iskola ahhoz, hogy rendszeresen tanuljon, mindenképpen az ESTIT válassza!

Tandíj mentes munkarend!Az osztályozó vizsgákról

Az estis munkarendben tanulók hiányzása (vagy ha nincs meg az elegendő számú beszámoló érdemjegye), esetén osztályozó vizsgán szerezhet tanév végi bizonyítványt.

A tanulmányai során az osztályozó vizsgákon szerezheti meg azokat az érdemjegyeket, amelyek alapján a tanév végén bizonyítványt kaphat. A tanév során a más sajátos munkarend tanulói (távoktatás) a teljes évfolyamot lezáró osztályozó vizsgán vehetnek részt a tanév végi vizsgaidőszakban, amelyet a tanév rendje (lásd a naptárat) határoz meg. 

Az osztályozó vizsgák minden tantárgyból írásbeli és szóbeli vizsgát jelent. Akkor sikeres az adott tantárgyból a vizsgája, ha mind az írásbeli, mind a szóbeli részen elérte a legalább elégséges(2) érdemjegyet.

Ha a tanuló részt szeretne venni az osztályozó vizsgákon, akkor jelentkeznie kell ezen a felületen. 

Ha különbözeti vizsgát köteles tenni, azokra automatikusan be lesz osztva, arra nem kell jelentkeznie!

Az osztályozó vizsgákról a vizsgák menüpontban olvashat bővebben.

 

Osztályozó vizsga ideje 12. évfolyamos (végzős) tanulóknak: 2024. április 10-16. között
(különbözeti vizsgák: legkésőbb 2024. április 8-9.-én)

Osztályozó vizsga ideje 9-11. évfolyamos tanulóknak: 2024. május 27 - június 4. között
(különbözeti vizsgák: legkésőbb 2024. május 23-24-én)

Jelentkezési határidő: 2024. március 27.Osztályozó vizsga követelményekAdatkezelési tájékoztató