Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Esti

Az ESTI oktatás

 2018/2019. tanvétől

Az ESTI munkarendű tanulóink számára biztosítjuk a tanórai felkészülést az érettségi tantárgyakra és lehetőséget adunk, hogy tanulmányaikat iskolánkban munkahelyi és családi elfoglaltságaik mellett végezhessék, ezért a következőkben részletezett módon működtetjük ESTI munkarendünket:

Tanítás: szakórák heti 2 nap 15:30-20:00 között, és kéthetente pénteken 15:30-20:00.

Érdemjegyek: harmadévente, beszámolókon (2 írásbeli beszámoló tanév közben és 1 szóbeli/írásbeli beszámoló a tanév végén).

/A 12. évfolyamon a tanév rövidsége miatt csak két beszámoló van: 1 írásbeli, 1 szóbeli/írásbeli/

Tanulási segédanyagok: az órai munkát támogató és az otthoni készülést segítő tanulási segédanyagok bőségesen rendelkezésre állnak moodle felületünkön, amelyhez minden tanulónk hozzáférést kap.

Minden középiskolai évfolyamba (9.-12. évfolyam) lehet jelentkezni, minden évfolyamon indítunk osztályokat. A 9. évfolyamba 8 általános iskolai végzettséggel is fogadunk jelentkezőket. (Különleges tanulási programjainkról lejjebb olvashat.)

 

Az ’A’ és a ’B’ osztályok heti beosztása (9-12. évfolyam):

Munkarend

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

ESTI 9-12. évfolyam

15:30-20:00

 

15:30-20:00

 

kéthetente

 

A ’C’ osztály heti beosztása (9-12. évfolyam):

Munkarend

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

ESTI 9-12. évfolyam

 

15:30-20:00

 

15:30-20:00

kéthetente

 

Az a jó az estiben, hogy van idő a tanári magyarázatra és a tanulói kérdésekre. A számonkérések harmadévenként vannak szóbeli és írásbeli beszámolókon. Az estin igazi osztályközösségek alakulhatnak ki, a tanulók jól ismerik és segítik egymást. Az esti tehát nagyon hasonlít a nappali oktatáshoz. Akinek nagyon kell az iskola ahhoz, hogy rendszeresen tanuljon, mindenképpen az ESTIT válassza!

Tandíj mentes munkarend!Intenzív Tanulási Program

Esti intenzív tanulási program 10. évfolyam (felvétel korlátozott számban!)

Ha minimum 9. évfolyamos szakiskolai, szakközépiskolai, gimnáziumi, vagy szakgimnáziumi bizonyítvánnyal rendelkezik és szeretne minél hamarabb érettségi bizonyítványt, jelentkezhet intenzív tanulási programunk 10. évfolyamába.

Tanításheti 2 nap 15:30-20:00 között, és kéthetente pénteken.

A 'J' és 'K' osztályok heti beosztása (10. évfolyam):

Munkarend

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

ESTI 10. évfolyam

 

15:30-20:00

 

15:30-20:00

kéthetente

 

A 'H' és 'I' osztályok heti beosztása (10. évfolyam):

Munkarend

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

ESTI 10. évfolyam

  15:30-20:00

 

 15:30-20:00

 

kéthetente

 

Az első félévben (2018. szeptember – 2018. december) a gimnázium 9. évfolyam anyagát ismételjük át. Az első féléves beszámolón a 9. évfolyam anyagának ismeretét mérjük.

A második félévben (2018. december – 2019. június) már a gimnázium 10. évfolyam anyagát tanulhatja.

Így egy tanév alatt ismételheti át a 9. évfolyam anyagát és bizonyítványt szerezhet a 10. évfolyam elvégzéséről! Sikeres tanév végi teljesítés után jogosult intenzív tanulási programunkban folytatni tanulmányait a 11. évfolyamon.

 

Esti intenzív tanulási program 11-12. évfolyam (felvétel korlátozott számban!)

Ha minimum 9. és 10. évfolyamos gimnáziumi, szakgimnáziumi, vagy (2017 előtti) szakközépiskolai bizonyítvánnyal, illetve sikeresen elvégzett szakközépiskolai szakiskolát végzettek középiskolája programban végzett I. évfolyamos bizonyítvánnyal rendelkezik és szeretne minél hamarabb érettségi bizonyítványt, jelentkezhet intenzív tanulási programunk 11. évfolyamába. (A 9. és a 10. évfolyamon a kötelező érettségi tantárgyak eredményei átlagának el kell érnie legalább a közepes eredményt (min. 2.8) a sikeres felvétel elnyerése érdekében.)

Tanításheti 2 nap 15:30-20:00 között, és kéthetente pénteken.

Az ’I’, 'J' és 'K' osztályok heti beosztása (11-12. évfolyam):

Munkarend

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

ESTI 11-12. évfolyam

 

15:30-20:00

 

15:30-20:00

kéthetente

Az első félévben (2018. szeptember – 2018. december) a 11. évfolyam anyagát vesszük át. A szintfelmérőn és az osztályozó vizsgákon a 11. évfolyam anyagának ismeretét mérjük.

Aki eredményesen levizsgázik, a második félévben (2019. január – 2019. április) már a 12. évfolyam anyagát tanulhatja, és tehet osztályozó vizsgákat a 12. évfolyam anyagából.

Így egy tanév alatt 2 évfolyamot végezhet el!

Nem könnyű vállalkozás a gimnáziumi anyagot rövidebb idő alatt megtanulni, de nem lehetetlen. Azért indítjuk el intenzív tanulási programunkat, hogy segítsünk! Használja ki az iskola és az osztálytársak segítségét!

Tandíj mentes munkarend!Tanév rendjeHatáridők

Az alábbi linkekre kattintva le is tölthetők a tanévre vonatkozó fontosabb információk.

 

2018-2019-es Tanév rendje_ESTITanított tantárgyakBeszámolók

A tanulmányai során a beszámolókon szerezheti meg azokat az érdemjegyeket, amelyek alapján a tanév végén bizonyítványt kaphat. A tanév során az esti munkarendben három beszámoló időszak van, amelyeket a tanév rendje határoz meg. 

Ha valaki hiányzik a beszámolókon, vagy a beszámolók egy részén, kérvényt kell írnia, amelyben megindokolja és igazolja hiányzását, és kérelmezi a beszámolók pótlását. A pótlásokat a tanév rendje tartalmazza.

A beszámolók pótlásáról részletesen a vizsgaszabályzatban olvashat.

 

Az első beszámoló

 a beszámoló időszak elmúlt...

A második beszámoló

a beszámoló időszak elmúlt...

A harmadik beszámoló

9.A/F 2019.05.29. SZERDA SZÓBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-tól Angol nyelv fszt. 5.
15:30-tól Történelem fszt. 2.
15:30-tól Irodalom fszt. 3.
     
2019.05.31. PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
16:20-17:00 Biológia fszt. 2.
17:10-17:50 Magyar nyelv fszt. 2.
18:00-18:40 Matematika fszt. 2.

 

9.B/F 2019.05.29. SZERDA SZÓBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-tól Angol nyelv fszt. 6.
16:00-tól Történelem fszt. 7.
17:00-tól Irodalom fszt. 6.
     
2019.05.31. PÉNTEK ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
16:20-17:00 Magyar nyelv fszt. 3.
17:10-17:50 Biológia fszt. 3.
18:00-18:40 Matematika fszt. 3.

 

9.C/F 2019.05.30. CSÜT SZÓBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-tól Angol nyelv fszt. 2.
15:30-tól Irodalom fszt. 3.
15:30-tól Történelem fszt. 5.
     
2019.06.04. KEDD ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
16:20-17:00 Matematika fszt. 2.
17:10-17:50 Biológia fszt. 2.
18:00-18:40 Magyar nyelv fszt. 2.

 

10.A/F 2019.05.29. SZERDA ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Magyar nyelv I. em. 38.
16:20-17:00 Matematika I. em. 38.
17:10-17:50 Biológia I. em. 38.
     
2019.05.31. PÉNTEK SZÓBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-tól Történelem fszt. 8.
15:30-tól Angol nyelv fszt. 6.
15:30-tól Irodalom fszt. 7.

 

10.B/F 2019.05.29. SZERDA ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Biológia I. em. 39.
16:20-17:00 Matematika I. em. 39.
17:10-17:50 Magyar nyelv I. em. 39.
     
2019.06.03. HÉTFŐ SZÓBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-tól Történelem fszt. 2.
16:00-tól Angol nyelv fszt. 3.
16:00-tól Irodalom fszt. 5.

 

10.C/F 2019.05.30. CSÜT SZÓBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Magyar nyelv I. em. 37.
16:20-17:00 Biológia I. em. 37.
17:10-17:50 Matematika I. em. 37.
     
2019.06.04. KEDD SZÓBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-tól Angol nyelv fszt. 3.
15:30-tól Irodalom fszt. 5.
15:30-tól Történelem fszt. 6.

 

10.H/F 2019.05.29. SZERDA SZÓBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-tól Angol nyelv fszt. 5.
15:30-tól Történelem fszt. 8.
16:00-tól Irodalom I. em. 35.
     
2019.06.03. HÉTFŐ ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Biológia I. em. 36.
16:20-17:00 Matematika I. em. 36.
17:10-17:50 Magyar nyelv I. em. 36.

 

10.J/F 2019.05.30. CSÜT ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Biológia I. em. 39.
16:20-17:00 Magyar nyelv I. em. 39.
17:10-17:50 Matematika I. em. 39.
     
2019.06.04. KEDD SZÓBELI VIZSGÁK HELYE
15.30-tól Angol nyelv fszt. 7.
15.30-tól Történelem fszt. 8.
17:00-tól Irodalom I. em. 35.

 

11.A/F 2019.05.29. SZERDA ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Magyar nyelv I. em. 36.
16:20-17:00 Matematika I. em. 36.
17:10-17:50 Informatika inf terem
18:00-18:40 Biológia I. em. 36.
     
2019.06.03. HÉTFŐ SZÓBELI VIZSGÁK HELYE
15.30-tól Angol nyelv fszt. 6.
15.30-tól Irodalom fszt. 7.
16:00-tól Történelem fszt. 8.

 

11.B/F 2019.05.29. SZERDA ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
15:30-16:10 Informatika inf terem
16:20-17:00 Biológia I. em. 37.
17:10-17:50 Matematika I. em. 37.
18:00-18:40 Magyar nyelv I. em. 37.
     
2019.05.31. PÉNTEK SZÓBELI VIZSGÁK HELYE
15.30-tól Angol nyelv I. em. 35.
15.30-tól Irodalom I. em. 37.
15.30-tól Történelem I. em. 36.

 

11.C/F 2019.05.30. CSÜT ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
16:50-17:30 Magyar nyelv I. em. 36.
17:40-18:20 Matematika I. em. 36.
18:30-19:10 Biológia I. em. 36.
19:20-20:00 Informatika inf terem
     
2019.06.04. KEDD SZÓBELI VIZSGÁK HELYE
15.30-tól Angol nyelv I. em. 36.
15.30-tól Irodalom I. em. 37.
15.30-tól Történelem I. em. 38.

 

11.D/F 2019.05.30. CSÜT ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
16:00-16:40 Magyar nyelv I. em. 38.
16:50-17:30 Matematika I. em. 38.
17:40-18:20 Biológia I. em. 38.
18:30-19:10 Informatika inf terem
     
2019.05.31. PÉNTEK SZÓBELI VIZSGÁK HELYE
15.30-tól Angol nyelv I. em. 35.
15.30-tól Irodalom I. em. 38.
15.30-tól Történelem I. em. 36.

 

11.J/F 2019.05.30. CSÜT ÍRÁSBELI VIZSGÁK HELYE
16:00-16:40 Matematika I. em. 35.
16:50-17:30 Magyar nyelv I. em. 35.
17:40-18:20 Informatika inf terem
18:30-19:10 Biológia I. em. 35.
     
2019.06.04. KEDD SZÓBELI VIZSGÁK HELYE
15.30-tól Angol nyelv fszt. 7.
15.30-tól Irodalom fszt. 5.
15.30-tól Történelem fszt. 8.


Szintfelmérő vizsgák

 a szintfelmérő időszak elmúlt...Kérvényminták