Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Iskolánk

Üdvözöljük látogatóinkat a Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium Felnőttoktatással kapcsolatos információkat tartalmazó honlapján.

 

Hitvallásunk

Tiszteletre méltó vállalás felnőttként újra iskolapadba ülni és céltudatosan, energiát és időt szentelni a tanulásnak. Tagozatunk minden lehetséges eszközzel igyekszik segíteni, támogatni tanulóit abban, hogy a nekik legmegfelelőbb módon, rugalmas keretek közt, egyéni tanulási utakon, a lehető legrövidebb idő alatt eljussanak az áhított érettségi vizsgáig.

 Iskolánk története

A jelenlegi felnőttoktatás kereteit a II. világháború utáni évek szükségletei adták. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 11.130/1945. évi kormányrendeletben rögzítette az önhibájukon kívül iskolai képzésben nem részesült felnőtt dolgozók középfokú iskolai tanulmányainak lehetőségeit. A végrehajtási rendelet 1946 február 7-én jelent meg Keresztury Dezső – akkori kultuszminiszter – aláírásával. Így a dolgozók iskolái első teljes tanévüket 1946 őszén indíthatták el.

A mi iskolánk története is ekkor kezdődik. Irattárunkban találhatóak ugyanis olyan iskolai törzskönyvek, melyek arról tanúskodnak, hogy Budapesten az 1946/47-es tanévben nyitotta meg kapuit a nagy múltú VII. kerületi Madách Imre Gimnáziumban a Dolgozók Általános Gimnáziuma, mely ezen a néven működött egészen 1959. decemberéig. 

Az 1960. júniusi záróvizsgák pecsétjén azonban már új név szerepel: Asztalos János Dolgozók Általános Gimnáziuma.

Az 1961/62-es tanévtől az Asztalos János Dolgozók Általános Gimnáziuma már a VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium épületében, a Munkácsy Mihály utca 26. szám alatt működött. Ez az épület adott otthont a dolgozók gimnáziumának 43 éven keresztül, azaz a 2004/2005-ös tanév végéig. Igaz, közben több névváltozáson is átesett. A rendszerváltás után az Asztalos János név Terézvárosi Esti és Levelező Tagozatú Gimnáziumra változott, majd egyszerűsödött Terézvárosi Esti és Levelező Gimnáziumra.

 

A fenntartó VI. kerületi önkormányzat 2005. szeptemberétől áthelyezte a gimnáziumot a Lovag utcai Általános Iskolába, ahol mindössze 2 tanéven keresztül működött.
 A 2007/2008-as tanévet már a Szinyei Merse Pál Gimnázium épületében kezdte meg. A következő évben már a felnőttoktatás a nappali gimnázium tagozataként működött, és működik a mai napig.

Az iskolában évtizedekig a hagyományosnak nevezhető esti tagozat (heti három tanítási nappal) illetve levelező tagozat (heti két tanítási nappal) működött. A rendszerváltás utáni években a BRFK, a PMRFK és az ORFK, valamint a MÁV dolgozói számára is indított osztályokat. Az elmúlt években pedig egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik tanulóink részéről a távoktatás iránt, mely már több éve sikeresen működik.

Iskolánk 70 éves működése során esti- és levelező tagozatos osztályokban tanuló felnőttek ezreit juttatta érettségi bizonyítványhoz, és ezen keresztül felsőoktatási intézményekben is helytálló tudáshoz. Mert nincs olyan végzős évfolyam, amelyben ne lenne felsőoktatási intézménybe sikeres felvételt nyerő tanulónk.

 ingyenes esti érettségiAlapdokumentumaink

Pedagógiai programunk

Az iskolánk aktuális Pedagógiai programja elérhető itt: Pedagógiai program (frissítve: 2020. 09. 01.)

Tanulmányok alatti vizsgák évfolyamonkénti követelményei (Pedagógiai program 7. számú melléklete)

Az egyes évfolyamokhoz tartozó tantárgyi vizsgakövetelményeket az alábbi dokumentumban találják: Évfolyamonkénti vizsgakövetelmény (frissítve: 2020. 09. 01.)

 

Házirend

A házirend írja le az intézmény használatára vonatkozó szabályokat, a tanulók tájékoztatására és véleménynyilvánításra vonatkozó szabályokat, a térítési díj, tandíj, vizsgadíj fizetésére vonatkozó rendelkezéseket. Itt olvashat a tanulók tájékoztatásának módjairól, a honlap, a digitális napló, a levelezési rendszer és a moodle rendszer által nyújtott szolgáltatásokról. A Házirend (frissítve: 2020. 09. 01.) ide kattintva letölthető.

 

Pedagógiai Program

A pedagógiai program tartalmazza, többek között az oktatás szervezeti kereteit, az oktató-nevelő munka színtereit, a tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének feltételeit, a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó kötelességeinek felsorolását. A pedagógiai program részletesen leírja a munkarendek különleges programjait, így itt teljes leírás olvasható az esti munkarendben működtetett intenzív oktatásról és a szakiskolát végzettek középiskolája programról, a normál menetű esti és levelező oktatásról, és a távoktatásról. Itt olvashat az egyes munkarendekben és évfolyamokon oktatott tantárgyakról, a tantárgyi mentesítések lehetőségéről, és a gyorsított haladás érdekében szervezett előrehozott osztályozó vizsgákról. A Pedagógiai Program (frissítve: 2020. 09. 01. ) ide kattintva letölthető.

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza az intézményegység szervezeti felépítését, a felelős beosztások megnevezését, a tanév szervezésének kereteit és adminisztrálásának szabályait. A Szervezeti és Működési Szabályzat (frissítve: 2020. 09. 01.) ide kattintva letölthető.

 Tanított tantárgyak

2020. szeptember 1-től érvényes tanterv (NAT2020):
(A 2023/24-es tanév)

 

NAT2020 szerinti tanterv 9. évf 10. évf. 11. évf. 12. évf.
         
Magyar nyelv és irodalom  
Matematika
I. idegen nyelv *
(Angol vagy Német)

II. idegen nyelv *
(Angol vagy Német)
     
Állampolgári ismeretek      
Történelem  
Kémia    
Fizika    
Biológia    
Földrajz    
Természettudomány
(Biológia vagy Fizika vagy Földrajz)
     ✓
 
Digitális kultúra    
Művészetek      
Mozgóképkultúra és médiaismeret      
Osztályközösség-építés
(osztályfőnöki)
         
 
 
 

 * A 2023/24-es tanévben a 12. évfolyamnak két idegen nyelv a többieknek egy idegen nyelv tanulása kötelező.

 Vizsgák

 

A különbözeti vizsgák, osztályozó vizsgák, előrehozott osztályozó vizsgák, javító vizsgák időpontjait és pontos beosztását a VIZSGÁK menüpont alatt érik el a bal oldalon található Főmenüből.

 

VIZSGÁK menüpont linkje.

 Diákigazolvány

DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS LÉPÉSEI:

 1. Az okmányirodában/kormányablakban személyesen NEK adatlap igénylését kérelmezik. Itt fényképet készítenek, valamint felveszik az aláírásképet.
 2. Leadja a NEK adatlapot az esti tagozat titkárságán, ügyintézési időben, hétfő-kedd 15:00-17:00 között (ajtótól balra, NEK adatlap gyűjtőbe helyezve).
 3. A tanuló személyes adatainak egyeztetését követően az igénylést az intézményi ügyintéző indítja el az elektronikus igénylési felületen.
 4. Miután elindult az igazolvány igénylése az elektronikus felületen, lehetőség van igazolás (ún. "ideiglenes diákigazolványt") kiállítására.
 5. Várhatóan 1 hónap múlva megérkezik iskolánkba az igazolvány. Kérjük ügyintézési időben (hétfő-kedd, 15:00-17:00) érdeklődjön!

UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Érvényes diákigazolványukkal a jogosultak kereskedelmi kedvezményeket, valamint állam által garantált utazási és kulturális vehetnek igénybe. Az EYCA logót tartalmazó diákigazolványokkal nemzetközi kedvezmények is igénybe vehetők.

A diákigazolvánnyal igénybe vehető utazási kedvezményeket az alábbi jogszabályok szabályozzák:
a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet,

Helyközi kedvezmények (vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi autóbusz-közlekedés, komp- és révközlekedés)

50 %-os jegykedvezményt és 90%-os bérletkedvezményt vehet igénybe:

 • a nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló középiskola végéig iskola-lakhely közötti utazásra,
 • nappali és esti képzés munkarendje szerint felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató intézmény-lakhely közötti utazásra.

50 %-os jegykedvezményt vehet igénybe:

 • nappali és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló középiskola, szakiskola végéig bármely viszonylatú utazásra,
 • nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanuló bármely viszonylatban,
 • levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban a középiskola végéig a tanuló, a felsőoktatásban, tanulmányokat folytató hallgató, továbbá az iskola, intézmény és lakóhely közötti viszonylatban.

Helyi bérletkedvezmények (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

 • nappali és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló középiskola, szakiskola végéig bármely viszonylatú utazásra,
 • nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanuló bármely viszonylatban.

A fenti kedvezmények akkor vehetők igénybe, ha a jogosult az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti diákigazolvánnyal vagy az ott meghatározott igazolással (a továbbiakban együtt: diákigazolvány) rendelkezik.Igénybe vehető kedvezmények, támogatások

Családi pótlék, családi adókedvezmény

Családi pótlék közoktatási intézményben felnőttoktatás esti, levelező és más sajátos munkarend szerinti oktatás esetén is jár: annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a huszadik – a sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti.

Az iskoláztatási támogatás igényléséhez, illetve megújításának kérelméhez az intézmény a tanuló kérésére tanulói jogviszony igazoló lapot állít ki a tanulói jogviszony fennállása alatt.

Amennyiben a tizennyolcadik életévét betöltött személynek rendszeres jövedelme van, úgy a rá tekintettel vagy a részére megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

Árvaellátás

Felnőttoktatás esti, levelező illetve más sajátos munkarendben folytatott oktatás esetén NEM jár

Egészségügyi szolgáltatásra (TB)-re

A felnőttoktatás esti levelező és más sajátos munkarend szerinti oktatás esetén a tanulói jogviszony NEM jogosít TB ellátáara. Ezt a tanulónak saját magának kell intéznie (befizetnie), amelynek összege 2021-ben: 8.000 Ft) Amennyiben a képzést munka mellett folytatja, úgy ezt Ön után a munkáltatója fizeti.

Diákigazolvány

igényelhető felnőttoktatás esti tagozaton is.

Családi adó- és járulékkedvezményr

A családi pótlék jogosultsághoz szorosan kötődik a családi adó- és járulékkedvezményre való jogosultság, vagyis azon gyermekek után érvényesíthető a családi kedvezmény, akik után a szülő családi pótlékra jogosult.

Utazási kedvezmény

Diákigazolvánnyal rendelkező tanulói jogviszonyban álló esti képzésben részt vevő tanulónak jár.

 Tankönyvlista

2023/2024-as tanév

A tankönyvlistában szereplő tankönyvek csak ajánlások, és érdemes az első hetekben a szaktanárral megbeszélni, hogy mely tankönyvekre van szükség a tanórákon, vagy az otthoni készüléshez. A tankönyvlistában szereplő tankönyveket a KELLO honlapjáról elérhető webshopon keresztül tudják tanulóink megrendelni és kedvezményes áron megvásárolni. A webshop címe: webshop.kello.hu

A TÁVOKTATÁSBAN tanulók az oktatási segédletekben találják meg a szükséges tankönyvek címeit.

Tanulóink figyelmébe ajánljuk honlapunk Hasznos hivatkozások menüpontját, mely számos ajánlott tankönyv digitális változatához nyújt hozzáférést.

 

Az alábbiakban az ajánlott tankönyvek listája letölthető:

TANKÖNYVLISTA 2023/2024. TANÉVCsengetési rend

0. óra 14:45 - 15:25
1. óra 15:30 - 16:10
2. óra 16:15 - 16:55
3. óra 17:00 - 17:40
4. óra 17:50 - 18:30
5. óra 18:35 - 19:15
6. óra 19:20 - 20:00
7. óra 20:05 - 20:45


NaptárCímkefelhő

tanulók com email nyelv el https tanév során 12 részt vizsgák 14 minden tantárgyból különbözeti esti digitális szóbeli német írásbeli hu tanuló of érettségi vizsgát 10 esetén között osztályozó tanulói google május adott //meet beadandó 2024 akkor beszámoló 11 vizsgaAdatkezelési tájékoztató