Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Iskolánk

!!! FONTOS !!!
A személyes ügyintézés szünetel.
Mivel személyesen nem vagyunk az épületben, így telefonon sem tudnak minket elérni.
Kérjük, hogy e-mailben keressenek minket, amire a lehető legrövidebb idő alatt válaszolunk.
Központi e-mail címünk: posta@terezestigimi.hu
Köszönjük megértésüket.

adatkezelési tájékoztató | útmutató az adatkezeléshez

Üdvözöljük látogatóinkat a Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium Felnőttoktatási Intézményegységének honlapján.

 

Hitvallásunk

!!! FONTOS !!!
A személyes ügyintézés szünetel.
Mivel személyesen nem vagyunk az épületben, így telefonon sem tudnak minket elérni.
Kérjük, hogy e-mailben keressenek minket, amire a lehető legrövidebb idő alatt válaszolunk.
Központi e-mail címünk: posta@terezestigimi.hu
Köszönjük megértésüket.

Tisztelt Tanulóink!

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Felnőttoktatási Intézményegysége is a digitális munkarendre tér át!

Ez azt jelenti, hogy az estisek és levelezősök számára nem lesznek az iskolában tanórák. A távoktatásban résztvevők számára a személyes konzultációkat is szüneteltetjük.

A tanév hátralevő részében a tananyagokat, segédanyagokat, feladatokat a moodle rendszerébe töltik fel tanáraink. Így kérjük, hogy mindenki aktívan használja a moodle oldalunkat ( https://moodle.terezestigimi.hu/ ), lépjen be, ellenőrizze, hogy él-e a hozzáférése. Amennyiben nem tudnak belépni, kérjük, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot a posta@terezestigimi.hu e-mail címen.

A 2. beszámolókat is moodle felületén szervezzük. Ez azt jelenti, hogy 2020. március 18-22. között (azaz e hét vasárnap éjfélig) a moodle felületére belépve megtalálják a tanárok kurzusait, azokban pedig a második beszámoló feladatait. Kérjük, hogy töltsék le egyesével a feladatokat, oldják meg (pl.: egy külön papíron), majd a megoldást töltsék fel (pl.: fotózzák le a megoldást). A rendszer használatához készítettünk egy videót is, amit itt tudnak megtekinteni: https://www.youtube.com/watch?v=jY-m4hP2enM

Március 22 után ellenőrizzük, hogy ki, melyik tantárgyból nem adott le értékelhető feladatot és számukra megszervezzük a pótlás lehetőségét. Erről később fogunk tájékoztatást adni.

A márciusi különbözeti vizsgákat, valamint az áprilisi (12. évfolyamos) osztályozó vizsgákat határozatlan időre felfüggesztettük. Ez azt jelenti, hogy nem lesznek vizsgák. A vizsgákat a járvány után fogjuk megtartani, akkor, amikor már ismét lehet iskolába járni. Kérjük, hogy a vizsgákkal kapcsolatban figyeljék majd weboldalunkat.

Iskolánkat csak e-mailben tudják elérni, a központi e-mail címünkön, mely: posta@terezestigimi.hu 

Kérjük vigyázzanak magukra!

Szinyei Felnőttoktatás tanárai

Tiszteletre méltó vállalás felnőttként újra iskolapadba ülni és céltudatosan, energiát és időt szentelni a tanulásnak. Tagozatunk minden lehetséges eszközzel igyekszik segíteni, támogatni tanulóit abban, hogy a nekik legmegfelelőbb módon, rugalmas keretek közt, egyéni tanulási utakon, a lehető legrövidebb idő alatt eljussanak az áhított érettségi vizsgáig.

 Iskolánk története

A jelenlegi felnőttoktatás kereteit a II. világháború utáni évek szükségletei adták. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 11.130/1945. évi kormányrendeletben rögzítette az önhibájukon kívül iskolai képzésben nem részesült felnőtt dolgozók középfokú iskolai tanulmányainak lehetőségeit. A végrehajtási rendelet 1946 február 7-én jelent meg Keresztury Dezső – akkori kultuszminiszter – aláírásával. Így a dolgozók iskolái első teljes tanévüket 1946 őszén indíthatták el.

A mi iskolánk története is ekkor kezdődik. Irattárunkban találhatóak ugyanis olyan iskolai törzskönyvek, melyek arról tanúskodnak, hogy Budapesten az 1946/47-es tanévben nyitotta meg kapuit a nagy múltú VII. kerületi Madách Imre Gimnáziumban a Dolgozók Általános Gimnáziuma, mely ezen a néven működött egészen 1959. decemberéig. 

Az 1960. júniusi záróvizsgák pecsétjén azonban már új név szerepel: Asztalos János Dolgozók Általános Gimnáziuma.

Az 1961/62-es tanévtől az Asztalos János Dolgozók Általános Gimnáziuma már a VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium épületében, a Munkácsy Mihály utca 26. szám alatt működött. Ez az épület adott otthont a dolgozók gimnáziumának 43 éven keresztül, azaz a 2004/2005-ös tanév végéig. Igaz, közben több névváltozáson is átesett. A rendszerváltás után az Asztalos János név Terézvárosi Esti és Levelező Tagozatú Gimnáziumra változott, majd egyszerűsödött Terézvárosi Esti és Levelező Gimnáziumra.

 

A fenntartó VI. kerületi önkormányzat 2005. szeptemberétől áthelyezte a gimnáziumot a Lovag utcai Általános Iskolába, ahol mindössze 2 tanéven keresztül működött.
 A 2007/2008-as tanévet már a Szinyei Merse Pál Gimnázium épületében kezdte meg. A következő évben már a felnőttoktatás a nappali gimnázium tagozataként működött, és működik a mai napig.

Az iskolában évtizedekig a hagyományosnak nevezhető esti tagozat (heti három tanítási nappal) illetve levelező tagozat (heti két tanítási nappal) működött. A rendszerváltás utáni években a BRFK, a PMRFK és az ORFK, valamint a MÁV dolgozói számára is indított osztályokat. Az elmúlt években pedig egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik tanulóink részéről a távoktatás iránt, mely már több éve sikeresen működik.

Iskolánk 70 éves működése során esti- és levelező tagozatos osztályokban tanuló felnőttek ezreit juttatta érettségi bizonyítványhoz, és ezen keresztül felsőoktatási intézményekben is helytálló tudáshoz. Mert nincs olyan végzős évfolyam, amelyben ne lenne felsőoktatási intézménybe sikeres felvételt nyerő tanulónk.

 ingyenes esti érettségiAlapdokumentumaink

Vizsgaszabályzat

A vizsgaszabályzat szabályozza a vizsgák és beszámolók rendjét, időszakait. Itt található leírás a vizsgák fajtáiról, és időszakairól, a szóbeli és írásbeli vizsgákra vonatkozó szabályokról, az értékelés módjáról. Ez a szabályzat tartalmazza az esti- és levelező beszámolók pótlására, illetve javítására vonatkozó információkat is. 

 

Házirend

A házirend írja le az intézmény használatára vonatkozó szabályokat, a tanulók tájékoztatására és véleménynyilvánításra vonatkozó szabályokat, a térítési díj, tandíj, vizsgadíj fizetésére vonatkozó rendelkezéseket. Itt olvashat a tanulók tájékoztatásának módjairól, a honlap, a digitális napló, a levelezési rendszer és a moodle rendszer által nyújtott szolgáltatásokról. A Házirend ide kattintva letölthető.

 

Pedagógiai Program

A pedagógiai program tartalmazza, többek között az oktatás szervezeti kereteit, az oktató-nevelő munka színtereit, a tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének feltételeit, a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó kötelességeinek felsorolását. A pedagógiai program részletesen leírja a munkarendek különleges programjait, így itt teljes leírás olvasható az esti munkarendben működtetett intenzív oktatásról és a szakiskolát végzettek középiskolája programról, a normál menetű esti és levelező oktatásról, és a távoktatásról. Itt olvashat az egyes munkarendekben és évfolyamokon oktatott tantárgyakról, a tantárgyi mentesítések lehetőségéről, és a gyorsított haladás érdekében szervezett előrehozott osztályozó vizsgákról. A Pedagógiai Program (frissítve: 2019. 10. 07.) ide kattintva letölthető.

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza az intézményegység szervezeti felépítését, a felelős beosztások megnevezését, a tanév szervezésének kereteit és adminisztrálásának szabályait. A Szervezeti és Működési Szabályzat ide kattintva letölthető.

 Tanított tantárgyak

A 2019/2020. tanévben tanított tantárgyak.

 tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

 Magyar irodalom  ✓  ✓  ✓  ✓
 Anyanyelv (magyar nyelv)  ✓  ✓  ✓  ✓
 Matematika  ✓  ✓  ✓  ✓
 Angol nyelv  ✓  ✓  ✓  ✓
 Történelem és
 állampolgári ismeretek
 ✓  ✓  ✓  ✓
 Kémia  ✓  ✓    
 Fizika  ✓  ✓  ✓  ✓
 Biológia  ✓  ✓  ✓  
 Földrajz  ✓  ✓    
 Informatika      ✓  ✓
 Művészetek      ✓  ✓
 Etika      ✓  
 Osztályközösség-építés
 (osztályfőnöki)
 ✓  ✓  ✓  ✓
 Szabadon tervezhető tanóra
 
(biológia,
 informatika vagy 
 társadalomismeret)
       ✓

A sárga hátterű ✓-val jelölt tárgyat az adott évfolyamon tanítjuk.Vizsgák

 

A különbözeti vizsgák, osztályozó vizsgák, előrehozott osztályozó vizsgák, javító vizsgák időpontjait és pontos beosztását a VIZSGÁK menüpont alatt érik el a bal oldalon található Főmenüből.

 

VIZSGÁK menüpont linkje.

 Diákigazolvány

DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS LÉPÉSEI:

 1. Az okmányirodában/kormányablakban személyesen NEK adatlap igénylését kérelmezik. Itt fényképet készítenek, valamint felveszik az aláírásképet.
 2. Leadja a NEK adatlapot az esti tagozat titkárságán, ügyintézési időben, hétfő-kedd 15:00-17:00 között (ajtótól balra, NEK adatlap gyűjtőbe helyezve).
 3. A tanuló személyes adatainak egyeztetését követően az igénylést az intézményi ügyintéző indítja el az elektronikus igénylési felületen.
 4. Miután elindult az igazolvány igénylése az elektronikus felületen, lehetőség van igazolás (ún. "ideiglenes diákigazolványt") kiállítására.
 5. Várhatóan 1 hónap múlva megérkezik iskolánkba az igazolvány. Kérjük ügyintézési időben (hétfő-kedd, 15:00-17:00) érdeklődjön!

UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Érvényes diákigazolványukkal a jogosultak kereskedelmi kedvezményeket, valamint állam által garantált utazási és kulturális vehetnek igénybe. Az EYCA logót tartalmazó diákigazolványokkal nemzetközi kedvezmények is igénybe vehetők.

A diákigazolvánnyal igénybe vehető utazási kedvezményeket az alábbi jogszabályok szabályozzák:
a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet,

Helyközi kedvezmények (vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi autóbusz-közlekedés, komp- és révközlekedés)

50 %-os jegykedvezményt és 90%-os bérletkedvezményt vehet igénybe:

 • a nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló középiskola végéig iskola-lakhely közötti utazásra,
 • nappali és esti képzés munkarendje szerint felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató intézmény-lakhely közötti utazásra.

50 %-os jegykedvezményt vehet igénybe:

 • nappali és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló középiskola, szakiskola végéig bármely viszonylatú utazásra,
 • nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanuló bármely viszonylatban,
 • levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban a középiskola végéig a tanuló, a felsőoktatásban, tanulmányokat folytató hallgató, továbbá az iskola, intézmény és lakóhely közötti viszonylatban.

Helyi bérletkedvezmények (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

 • nappali és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló középiskola, szakiskola végéig bármely viszonylatú utazásra,
 • nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanuló bármely viszonylatban.

A fenti kedvezmények akkor vehetők igénybe, ha a jogosult az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti diákigazolvánnyal vagy az ott meghatározott igazolással (a továbbiakban együtt: diákigazolvány) rendelkezik.Tankönyvlista

2019/2020-as tanév

A tankönyvlistában szereplő tankönyvek csak ajánlások, és érdemes az első hetekben a szaktanárral megbeszélni, hogy mely tankönyvekre van szükség a tanórákon, vagy az otthoni készüléshez. A tankönyvlistában szereplő tankönyveket a KELLO honlapjáról elérhető webshopon keresztül tudják tanulóink megrendelni és kedvezményes áron megvásárolni. A webshop címe: webshop.kello.hu

A TÁVOKTATÁSBAN tanulók az oktatási segédletekben találják meg a szükséges tankönyvek címeit.

Tanulóink figyelmébe ajánljuk honlapunk Hasznos hivatkozások menüpontját, mely számos ajánlott tankönyv digitális változatához nyújt hozzáférést.

 

Az alábbiakban az ajánlott tankönyvek listája letölthető:

TANKÖNYVLISTA 2019/2020. TANÉVKérvény minták

Az alábbiakban kérvény mintát adunk ki, amely a linkre kattintva letölthető. Fontos, hogy a kérelem csak kézzel aláírva válik érvényessé.

Általános kérelem minta - 2019

Különbözeti vizsga kérelem

Előrehozott osztályozó vizsga (2020. január) kérelem

 Csengetési rend

0. óra 14:45 - 15:25
1. óra 15:30 - 16:10
2. óra 16:15 - 16:55
3. óra 17:00 - 17:40
4. óra 17:50 - 18:30
5. óra 18:35 - 19:15
6. óra 19:20 - 20:00
7. óra 20:05 - 20:45


NaptárCímkefelhő

szóbeli posta@terezestigimi személyes március alatt le idő akkor esti azt tanuló tanév fel 2020 vizsga után minket óra érettségi írásbeli moodle of osztályozó kérjük ez számára 15 tudnak beszámoló fontos email vizsgák nyelv hu 12 különbözeti kérelem pl itt között vanÁlláshirdetés