Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Beiratkozás

Beiratkozás 2023/2024-as tanévre

 

Helyszíne: Budapest, Szinyei Merse u. 7-9. Felnőttoktatási Tagozat (portától jobbra az első ajtó)

Az alábbi linken https://forms.gle/WSk7LoYn2Cpr4QUX9 található regisztrációs lapot töltse ki, majd a válaszlevél megérkezése után kinyomtatva, aláírva hozza magával a beiratkozásra!

Kérjük, hogy a beiratkozásra hozza magával a következő iratokat:

  • előző középiskolai –eredeti– bizonyítvány(ok) (ha nincs korábbi középiskolai tanulmánya, akkor az általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány) - eredetiben leadva
  • személyi igazolvány - fénymásolat
  • lakcímkártya - fénymásolat
  • tajkártya - fénymásolat
  • oktatási azonosító (11 számjegyből álló, a Diákigazolványon is megtalálható számsor) - Ezt megtalálja a bizonyítványában. Ha nem áll rendelkezésre (pl. nincs meg a bizonyítvány, vagy régebbi), akkor azt majd meg fogjuk Önnek igényelni.
  • teljesen kitöltött adatlap (melyet elküldtünk Önöknek)
  • amennyiben rendelkezik szakértői véleménnyel, azt is hozza magával

 

- ESTI MUNKAREND (9-12. évfolyam)

Ingyenes! 

Tanítás: (’A’ és ’B’ osztályok) hétfőn-szerdán és 2 hetente pénteken 15.30-tól 20.00-ig, vagy

(’C’ és 'D' osztályok) kedden-csütörtökön és 2 hetente pénteken 15.30-tól 20.00-ig

Számonkérések 4 alkalommal egy tanévben,  3 írásbeli és 1 szóbeli beszámolón.

20 tanóránál több igazolatlan hiányzás esetén a tanulói jogviszony megszűnik.

Igazolásnak elfogadunk: orvosi, munkáltatói, stb. igazolást is!

 

- MÁS SAJÁTOS MUNKAREND (TÁVOKTATÁS) (9-12. évfolyam)

Tanulás önállóan, iskolába járási kötelezettség nincs!

számonkérés tanév végi szóbeli és írásbeli osztályozó vizsgákon.

Készülés gimnáziumi tankönyvekből szaktanári segédanyagok segítségével.

A tanulási segédanyagok elektronikus úton hozzáférhetőek.

Személyes konzultációs alkalmak az iskolában.

Online konzultációk minden tantárgyból heti rendszerességgel

Tandíjas! A tandíjat a fenntartó  állapítja meg. 

 

TÁVOKTATÁS BANKI UTALÁS MENETE

 Számlaszám: 10300002-13532941-00024907

Utalandó összeg: 80.000 Ft
Megjegyzés / közlemény: Távoktatás - Tanuló neve - Tanuló születési ideje
Számlavezető Bank: MBH Bank Nyrt.
 

FONTOS: A közlemény rovatot a fenti adatokkal feltétlenül töltse ki!

fizetési határidő: 2023. szeptember 15.

A bankiátutalásról szóló visszaigazolást mihamarabb juttassa el intézményünkbe:

  • személyesen: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 7-9.

emailben csatolmányként: felnott@szinyeigimibp.huGyakran ismételt kérdések

Mit jelent az esti képzés, hogy vannak az órák, mit lehet erről tudni?

Esti munkarend esetében egyik héten heti 2 nap, másik héten heti 3 nap vannak a tanítási órák. Az órákon meg kell jelenni. A hiányzásokat igazolni kell. Érdemjegyet beszámolókon tud szerezni. Ingyenes a képzés. A, B osztályok esetén tanítási nap: hétfő, szerda és kéthetente péntek, C, D osztályok esetén tanítási nap: kedd, csütörtök és kéthetente péntek.

Mit jelent a távoktatási képzés, mennyi a tandíj, mit lehet erről a formáról tudni?

Távoktatásos munkarend esetében online, a Google Meet internetes felületén keresztül tartjuk meg a konzultációs tanórákat. Ezeken az órákon nem kötelező a jelenlét. Nem kell igazolni a hiányzást. Évvégi jegyet a tanév végi vizsgán szereznek, a vizsga minden tantárgyból írásbeli és szóbeli is. A képzésen tandíjat kell fizetni, melynek összegéről a beiratkozáskor adunk pontos tájékoztatást. A távoktatásos tanulók részt vehetnek az estis hétköznapi órákon is.

Lehet-e egy tanév alatt "gyorsítani", azaz két évet elvégezni?

Nem. Az intenzív képzésünk nem váltotta be a hozzá fűzött reményeinket, elvárásainkat, így azt a képzési formát megszűntettük.

A jelentkezéshez (és a tanulmányokhoz) van-e valamilyen korhatár?

Igen.
Esti tagozatra alsó korhatár: betöltött 16. év.

Távoktatási tagozatra alsó korhatár: betöltött 17. év.

Felső korhatár nincs.

18 éves kor alatt szülő jelenléte mindenképp kell a beiratkozáshoz.

Mindenképp szükséges beiratkozáskor a személyes jelenlét?

Igen, csak személyesen lehet beiratkozni.

Amennyiben Ön nem tud eljönni akkor egy Ön által meghatalmazott személy, egy meghatalmazással, valamint az eredeti bizonyítvánnyal és a személyes iratainak másolatával is eltud járni az Ön ügyében.

Kérjük, hogy ne hagyják otthon a személyes irataikat (személyi igazolvány, lakcím, TAJ).

Milyen tantárgyakat kell tanulni, milyen tantárgyakból kell vizsgázni?

Az egyes osztályokban (9-10-11-12. évfolyam) tanított tantárgyakat megtalálja a Tanított tantárgyak oldalunkon.
Akkor végezte el sikeresen az adott évfolyamot (9-10-11-12. osztályt), ha a képzéshez tartozó minden tantárgyból legalább elégséges (2) osztályzatott szerzett.

Választható-e idegen nyelv?

Igen. Minden munkarendben (esti és távoktatás is) biztosítjuk az angol nyelv valamint a német nyelv órákat. Mivel ezek az órák egy időben vannak, így Ön a tanév kezdetéig - szeptember 1-ig - szabadon dönthet, nyilatkozhat, hogy mely idegen nyelvet (angolt vagy németet) szeretne tanulni.

Fontos, hogy az érettségi megkezdéséhez négy évfolyamnyi (9-10-11-12. osztály) osztályzat kell, ugyanabból az idegen nyelvből. Amennyiben Ön 9-10. évfolyamon csak angol nyelvet tanult, de 11-12. évfolyamon német nyelvből vizsgázna (mert pl. német nyelvterületen él és abból jobban tudna teljesíteni), az érettségi megkezdéséhez különbözeti vizsgát kell tennie a 9-10. évfolyamos német nyelv követelményeiből.

A 2023. szeptember 1-től 12. évfolyamos tanulók számára két idegen nyelv tanulása kötelező. Ez nálunk angol nyelv és német nyelv.

Az új jogszabályi változások szerint a 2021. szeptemberében induló 9. évfolyamosoknak egy idegen nyelv tanulása kötelező.  Azaz, aki 9, 10, vagy 11. évfolyamos, annak elég egy idegen nyelvet tanulnia. Ez az idegen nyelv esetükben választható, hogy angol vagy német nyelv.

Honnan szerezhetem be a tankönyveket?

Az ajánlott tankönyvekről listát kérhet, amelyeket vagy letölthet a tankonyvkatalogus.hu oldalról vagy megvásárolhat a kello.hu webshop oldalról vagy a tankönyveket árusító könyvesboltokban.

Kell-e az érettségi megkezdéséhez közösségi szolgáltatot teljesíteni?

Nem. Felnőttoktatásban nem kell 50 óra közösségi szolgálatot teljesíteni az érettségi vizsgák megkezdéséhez. 

Ha már kétszer nem fejeztem be az évfolyamot, de újra be akarok iratkozni, fizetnem kell-e?

Középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése csak tandíjfizetés esetén vehető igénybe. Azaz, ha ugyanazt az évfolyamot (évet), harmadszorra vagy ennél többedszerre járná újra, akkor Önnek tandíjat kell fizetnie. (forrás: 229/2012. Korm. rendelet 36 § (1) c )

Mit jelent a különbözeti vizsga, miért kell vizsgáznom?

Azokból a tantárgyakból, amiket előző iskoláiban nem tanult, de a gimnáziumi kerettantervben szerepelnek (lásd tanított tárgyainknál), úgynevezett különbözeti vizsgát kell tennie.
Beiratkozáskor határozatot kap arról, hogy mely tantágyak, mely évfolyamáról kell különbözeti vizsgát tennie. A határozatban szerepel is a különbözeti vizsga időpontja.
A vizsga írásbeli és szóbeli is, minden tantárgyból.
A vizsgára Önnek kell jelentkezni a különbözeti vizsgák lapon leírtak szerint. A felkészüléshez segédanyagot szintén ezen a lapon talál.

Felmentett lehet-e egy tantárgyból (pl.: matematika)?

Csak abban az esetben, ha olyan érvényes "szakértői vélemény"-el rendelkezik, melyben szerepel, hogy az adott tantárgyból mentesül az értékelés alól, a szakértői felülvizsgálat nem járt le (érvényes), valamint az eddigi tanulmányai során, a bizonyítványában is szerepel az adott tárgyból felmentés (mentesítve, MT).

Tudnak-e fogadni mozgássérült, vagy mozgásában akadályozott tanulót?

Sajnos nem.

Épületünk nem akadálymentesített. Az iskola bejáratánál lépcsők találhatóak, mosdóink sem akadálymentesítettek. Ráadásul tanóráink gyakran az emeleti tantermekben (digitális kultúra, német nyelv) vannak, ahova nincs lift sem. Így mozgássérült, kerekesszékes vagy mozgásában akadályozott tanulót nem tudunk fogadni.

 Adatkezelési tájékoztató