Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Beiratkozás

Beiratkozás a 2018/2019. tanévre

2018/2019. tanév

A LÉTSZÁMOK MEGTELTEK minden évfolyamon minden képzési formában! További tanulót nem áll módunkban felvenni (a beiratkozási felületünkön regisztrált, de eddig felvételt nem nyert tanulót sem).

A 2018/19-es tanév kezdése:

A "hétfő-szerdai (2 hetente péntek)" osztályok évkezdése: 2018. szeptember 03. (hétfő) 15 óra 30 perc

A "kedd-csütörtöki (2 hetente péntek)" osztályok évkezdése: 2018. szeptember 04. (kedd) 15 óra 30 perc

A 12. levelező osztály évkezdése: 2018. szeptember 07. (péntek) 15 óra 30 perc

Terembeosztás: a bejárat melletti hirdetőtáblán lesz kifüggesztve

 

- ESTI MUNKAREND (9-12. évfolyam)

Ingyenes! 

Tanítás: (’A’ és ’B’ osztályok) hétfőn-szerdán és 2 hetente pénteken 15.30-tól 20.00-ig, vagy

(’C’ osztályok) kedden-csütörtökön és 2 hetente pénteken 15.30-tól 20.00-ig

Számonkérések 3 alkalommal egy tanévben,  2 írásbeli és 1 szóbeli beszámolón.

 

- INTENZÍV TANULÁSI PROGRAM ESTI MUNKAREND– ÉRETTSÉGI 2 ÉV ALATT

10. ÉVFOLYAM

Régebbi sikeresen elvégzett (!) első középiskolai (szakközépiskolai, vagy gimnáziumi) évfolyammal rendelkezők részére, illetve szakmunkás-, szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezők részére is.

Ingyenes! 

Tanítás: kedden-csütörtökön és 2 hetente pénteken 15.30-tól 20.00-ig, vagy

hétfőn-szerdán és 2 hetente pénteken 15.30-tól 20.00-ig

Számonkérések 3 alkalommal egy tanévben,  2 írásbeli és 1 szóbeli beszámolón.

Az első félév beszámolóján a 9. évfolyam ismétlő anyagának ismeretét mérjük. A második félévben a 10. évfolyam anyagát tanulhatja, szerezhet bizonyítványt és lehet jogosult az intenzív tanulási program 11-12. évfolyamán folytatni tanulmányait.

 

- INTENZÍV TANULÁSI PROGRAM ESTI MUNKAREND– ÉRETTSÉGI 1 ÉV ALATT

11.-12. ÉVFOLYAM

Régebbi sikeresen elvégzett (!) első és második középiskolai* évfolyammal rendelkezők részére.

(* gimnáziumi, vagy szakgimnáziumi, vagy 2017 előtti szakközépiskolai bizonyítvánnyal rendelkezők részére)

Ingyenes! 

Tanítás: kedden-csütörtökön és 2 hetente pénteken 15.30-tól 20.00-ig.

A számonkérések a szintfelmérőt követően a 11. évfolyam anyagából osztályozó vizsgán januárban, és a 12. évfolyam anyagából osztályozó vizsgán áprilisban.

Az első félév előrehozott osztályozó vizsgáján a 11. évfolyam anyagának ismeretét, a második félév osztályozó vizsgáján a 12. évfolyam anyagának ismeretét mérjük.

Aki eredményesen levizsgázik, a második félévben már a 12. évfolyam anyagát tanulhatja.

Így egy tanév alatt 2 évfolyamot végezhet el!

 

 

- LEVELEZŐ MUNKAREND (csak a 12. évfolyamon)

 

12. évfolyam: Régebbi sikeresen elvégzett első, második és harmadik középiskolai* évfolyammal rendelkezők részére.

(* gimnáziumi, vagy szakgimnáziumi, vagy 2017 előtti szakközépiskolai bizonyítvánnyal rendelkezők részére)

Ingyenes! 

Tanítás heti 1 alkalommal, pénteken 15.30-tól 20.00-ig.

A számonkérések félévenkénti szóbeli és írásbeli beszámolókon.

 

 

- TÁVOKTATÓ MUNKAREND (9-12. évfolyam)

 

Tanulás önállóan, iskolába járási kötelezettség nincs!

A számonkérés tanév végi szóbeli és írásbeli osztályozó vizsgákon.

Készülés gimnáziumi tankönyvekből szaktanári segédanyag segítségével.

A tanulási segédanyagok elektronikus úton hozzáférhetőek.

Konzultációk a kötelező érettségi tárgyakból félévenként 2 alkalommal. 

Tandíjas! Beiratkozáskor 42.000 Ft részvételi díjat kell fizetni

 Átiratkozás tanév közben

 

Jelenleg minden osztályunk telített. Átiratkozó tanulókat ebben a tanévben (2017/2018) már nem tudunk fogadni!

 

Ha a tanuló rendelkezik tanulói jogviszonnyal egy másik intézményben.

Az átiratkozás menete:

- tanulói jogviszony igazolással, az érvényes félévet igazoló félévi értesítővel, és korábbi sikeresen elvégzett évfolyamokat igazoló bizonyítvány fénymásolattal jelentkezhet a tanuló a titkárságon és befogadó nyilatkozatot kaphat

- a befogadó nyilatkozattal kiiratkozik előző iskolájából és bizonyítványát onnan elhozza

- iskolánkban jelentkezési lapot tölt ki (kiskorú tanuló esetén szülő/gondviselő jelenléte is szükséges)

 

Az átiratkozáshoz szükség van a korábbi tanulmányokról szóló bizonyítvány(ok)ra, személyi igazolványra, lakcímkártyára, TAJ kártyára.Átiratkozás a 12. évfolyamba

Ebben a tanévben (2017/2018) átiratkozó tanulókat már nem tudunk fogadni!

Ha Ön jelenleg 12. évfolyamos tanuló egy másik iskolában (esetleg már érettségire is jelentkezett), és tanulónk szeretne lenni, a következő iratokat kell elhoznia az átiratkozáshoz:

1.) kézzel aláírt érettségi jelentkezésének eredeti példánya (ha már van)

2.) érettségi törzslapkivonat (ha már van)

2.) bizonyítványa, vagy bizonyítványai az eddig elvégzett évfolyamokról (9-11!)

3.) féléves értesítője, amelyben minden tantárgyból lezárt, osztályzattal rendelkezik (félév lezárása előtt tanulói jogviszony igazolás)

4.) személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ kártya.

 

Az átvételről azonban csak a dokumentumok átvizsgálása után tudunk dönteni.